Troska i nauka / Care and science!

/English version below/

Kochani, drodzy współpracownicy, doktoranci i studenci,

Miniony tydzień nie należał do spokojnych. Obserwowaliśmy z jednej strony szybki wzrost potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Co gorsza, z drugiej strony wyraźne są napięcia społeczne związane z dyskursem symbolicznym w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza z użyciem siły przez stołeczną Policję w tym kontekście. W obu przypadkach zrozumiałe są głosy – płynące zwłaszcza z zagranicy – zaniepokojenia dotyczące stabilności naszej działalności naukowej i edukacyjnej oraz bezpieczeństwa członków naszej Wspólnoty.

Czytaj dalejTroska i nauka / Care and science!

Dwa tygodnie urlopu… w pracy?

Tak, jak zapowiadałem w poprzednim wpisie – jestem na urlopie od 20 lipca. Dlatego czas trochę zwolnił, co pozwala mi zawrzeć w jednym, niezbyt długim wpisie, minione dwa tygodnie odpoczynku 🙂 A mówiąc poważnie – ciężko jest złapać oddech. Dużo się dzieje, sytuacja jest trudna i bardzo niestabilna. Ale – byle do 1 września, a na razie przygotowania, przygotowania…

 • we wtorek, 21 lipca, miałem przyjemność spotkać się z Helmutem Schoepsem, długoletnim konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, a dziś prezesem Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przypomnijmy, że Towarzystwo odpowiada za szereg akcji wspierających nasz Uniwersytet na terenie Niemiec. Dzięki niemu między innymi udało nam się odnowić sklepienie Oratorium Marianum i wiele innych elementów Gmachu Głównego. Rozmawialiśmy głównie o perspektywie rozwoju Towarzystwa, w tym rekrutacji młodszych członków i działaniach na rzecz współpracy Uniwersytetu z uczelniami niemieckimi;
 • tego samego dnia, o godzinie 17.00, rozpoczęła się w Konsulacie Generalnym RFN uroczystość wręczenia Jego Magnificencji prof. dr hab. Adamowi Jezierskiemu zaszczytnego odznaczenia: Krzyża Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To bardzo ważne wydarzenie, bo podkreśla zarówno zasługi JM Rektora dla dialogu niemiecko-polskiego, jak i wysoką ocenę Uniwersytetu jako społeczności wyznaczającej standardy relacji między oboma narodami. Wśród kawalerów Orderu Zasługi znajdują się w naszej Wspólnocie także prof. prof. Krzysztof Ruchniewicz i Rościsław Żerelik. To wyraźny znak, że naukowa współpraca Uniwersytetu z akademicką społecznością Niemiec jest dostrzegana, ceniona i musi być rozwijana;
 • w środę, 22 lipca, spotkałem się z przedstawicielami związków zawodowych czynnych na Uniwersytecie w celu omówienia bieżących problemów. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że współpracę ze związkami uważam za element strategiczny, mający wzmacniać naszą Wspólnotę. A jednocześnie równie istotne jest dla mnie, żebyśmy wszyscy uznali prymat Uniwersytetu jako jednej wspólnoty nad wszelkimi różnicami politycznymi, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości. Patrzę w przyszłość, moim celem jest dobro całego Uniwersytetu;
 • w czwartek, 23 lipca, online spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Rytualne sprawozdanie z działań KRUP poprzedniej kadencji i wybór przewodniczącej na najbliższe cztery lata – przyszłej rektorki UAM w Poznaniu, prof. Bogumiły Kaniewskiej. Mocno trzymam kciuki, by pod jej kierownictwem KRUP odważnie broniło najwyższych standardów racjonalności w życiu naukowym i społecznym;
 • tego samego dnia wspólnie z JM Rektorem witaliśmy gościa, konsula generalnego Ukrainy w Krakowie, Wiaczesława Wojnarowskiego. Konsul przekazał JM Rektorowi podziękowania za wieloletnią współpracę, jednocześnie rozmawialiśmy o intensyfikacji współpracy w zakresie włączania studentów i społeczności ukraińskiej w aktywności lokalne Uniwersytetu. Inkluzywność i otwartość to droga do wzmacniania naszego potencjału, a jednocześnie wartości, które zobowiązani jesteśmy promować.
 • w piątek, 24 lipca, w trakcie spotkania roboczego z zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, panią dr hab. Lucyną Harc – naszą wieloletnią współpracowniczką z Instytutu Historycznego – wraz z dyrektorem ds informatycznych, prof. Robertem Olkiewiczem i panią wicekanclerz Barbarą Starnawską rozmawialiśmy o szczegółach wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie i uzupełnianiu tego systemu przez elementy Elektronicznego Obiegu Dokumentacji. Nie jest to łatwe zadanie, bo EZD jest systemem docelowo scalającym cały obieg dokumentacji podlegającej archiwizacji, a jednocześnie EOD został zaplanowany lata temu do wdrożenia w ramach Zintegrowanego Projektu Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego I. Oba wdrożenia musimy poprowadzić tak, by nie dublować obiegów dokumentacji, by uprościć, a nie skomplikować naszą aktywność biurokratyczną.
 • w poniedziałek, 27 lipca, odwiedził nas Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Murdzek. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim perspektyw inwestycyjnych (nie najlepszych) dla Uniwersytetu, przyszłej oceny parametrycznej (nie planuje się większych zmian na razie w porównaniu z bieżącym rozporządzeniem) oraz wsparcia dla uczelni badawczych i problemu federacji lub fuzji uczelni wrocławskich (nic o nas bez nas!). Przede wszystkim cieszy deklaracja Ministra, że Wrocław akademicki zasłużył na wsparcie Ministerstwa, którego wysiłki przez ostatnia dwie dekady skupiały się głównie na Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Trzymamy kciuki!
 • tego samego dnia spotkanie w ramach dialogu technologicznego z firmą oferującą kompleksowy system obsługi rejestracji i streamingu wykładów i uroczystości uniwersyteckich. Nie możemy od tego uciec – przed nami kolejny trudny semestr. Mam nadzieję, że zdążymy się do niego przygotować. Dlatego gorąco wspieram wszystkie kompleksowe rozwiązania umożliwiające wybór i wdrożenie działań wspomagających wykładowców jeszcze przed 1 października;
 • we wtorek, 28 lipca, jako gość brałem udział w spotkaniu zespołu do monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej kierowanego przez JM Rektora. Zmodyfikowano nieco dotychczasowe zarządzenie JM Rektora, nie określając jednocześnie okresu jego trwania. Pamiętajmy jednak, że dotyczy ono roku akademickiego 2019/2020 oraz że prowadzenie zajęć stacjonarnych, zwłaszcza laboratoryjnych jest możliwe na mocy Zarządzenia 62/2020 JM Rektora, które przenosi na dziekanów odpowiedzialność za decyzję o ich organizacji w przypadku konieczności zaliczenia zajęć w tymże roku. Jednocześnie wprowadzono na moją prośbę zapis zobowiązujący dziekanów – kończących kadencję i rozpoczynających nową – do przygotowania wydziałów do kształcenia zdalnego i hybrydowego w roku 2020/2021. Nie mam wątpliwości, że przytłaczająca większość wykładów będzie musiała być prowadzona co najmniej w semestrze zimowym, ale zapewne także w semestrze letnim w formie zdalnej. Być może dotyczyć to będzie także kontynuacji seminariów. Jednocześnie należy zrobić wszystko, by przynajmniej tak długo, jak to będzie możliwe, zajęcia konwersatoryjne odbywały się w formie hybrydowej (1/2 zajęć w kontakcie z nauczycielem, 1/2 pracy projektowej studentów z kontrolą wyników przez prowadzącego), w mniejszych grupach. Jednocześnie laboratoria będą musiały być tak długo, jak będzie to możliwe, prowadzone w formie stacjonarnej. Aby było to  możliwe, należy odpowiednio przygotować obiekty, oznaczyć sale, zabezpieczyć wejścia i środki dezynfekcji pomieszczeń. Wsparciem służyć będzie sekcja BHP, przygotowania do zakupu środków i sprzętu wspomagającego utrzymanie reżimu epidemicznego rozpoczęła p. wicekanclerz B. Starnawska. Jednak zdecydowanie największa odpowiedzialność dziś spoczywa na dziekanach i kierownikach jednostek wydziałowych – powinni oni maksymalnie szybko przygotować sale do wymagań środowiskowych zaleceń GIS i umożliwić pracownikom przygotowanie się do zajęć zdalnych i hybrydowych. Sytuacja epidemiczna zmienia się błyskawicznie w rezultacie specyficznych działań struktur od nas niezależnych. Musimy liczyć się z tym, że bardzo szybko duża część naszej dydaktyki w następnym semestrze będzie dydaktyką zdalną. Nie ma tu mowy o zaskoczeniu. Dlatego dobrze się do tego przygotujmy;
 • w piątek, 31 sierpnia, spotkanie w sprawie współpracy rad uczelni w skali ogólnokrajowej. Bardzo ważna, na razie w zalążku inicjatywa, ale liczę, że pozwoli ona na pełniejsze wykorzystanie naszego, uniwersyteckiego potencjału w relacjach z otoczeniem biznesowym;
 • tego samego dnia robocze spotkanie z wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anną Budzanowską, głównie w sprawie przygotowań do kolejnego semestru i planowania działań uczelni oraz przyszłych aktywności w ramach IDUB. Bardzo konstruktywna rozmowa, ale trudno wciąż o konkretne ustalenia, pandemia mocno zaburza jakiekolwiek planowanie. Jedno jest pewne – zapraszamy naszych zagranicznych studentów, nie przerywamy kształcenia w formie stacjonarnej, staramy się natomiast zmniejszyć ryzyko spotkań dużych grup. Raczej nie należy więc oczekiwać immatrykulacji na wydziałach, zapewne zorganizujemy ją jako wspólną, zdalną immatrykulację w trakcie transmisji otwarcia roku. Rzecz do ustalenia na początku września.

To wszytko na dziś wieczór. Pomijając różne drobne zaangażowania – Uniwersytet Wrocławski podobnie jak inne uczelnie wyższego są w trudnej sytuacji. Nie sposób przewidzieć przyszłości, a jednocześnie nie można czekać biernie na nieuchronne wkroczenie z kształceniem w czas zagrożenia epidemią. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas kolejne, całkowite zawieszenie naszej działalności na kilka miesięcy. Nie wydaje mi się to prawdopodobne, bo z wirusem przyjdzie nam żyć jeszcze długo, może do końca następnego roku akademickiego, być może dłużej i musimy przygotować bezpieczne i stabilne procedury działań w tym okresie. Nie zachęcam do pesymizmu, myślę pozytywnie – jak przystosować się do nowej sytuacji, by nie stracić nic z jakości dydaktyki i badań na Uniwersytecie. Taka moja lekcja na urlop w trakcie urlopu.

Bowiem tak, przyszły tydzień spędzam z dala od Uniwersytetu. Czas spędzić urlop na urlopie, z rodziną, w górach. Wracam 10 sierpnia.

Do zobaczenia!

Tydzień VII. Przygotowania, przygotowania i… niepewność

Przed wakacjami – a przynajmniej formalnie przysługującym urlopem – miałem nadzieję na dopięcie kilku przynajmniej kwestii związanych z przygotowaniami do objęcia urzędu 1 września. Szczerze mówiąc, udało się to średnio. Ale są postępy, coraz wyraźniej widzę, jak wielki potencjał drzemie w naszym Uniwersytecie. Czy uda się go obudzić i rozwinąć? To wielkie wyzwanie, ale dla małych wyzwań nie warto byłoby walczyć 🙂

Czytaj dalejTydzień VII. Przygotowania, przygotowania i… niepewność

Tydzień VI. Jaki Uniwersytet?

Od momentu wyboru przez Uniwersyteckie Kolegium Elektorów staram się znaleźć jak najbardziej precyzyjną odpowiedź na pytanie – w którym miejscu się znajdujemy? Jak jesteśmy odbierani przez nasze otoczenie? Co możemy w tej sytuacji zrobić szybko, by zbliżyć się do naszych celów strategicznych, w co możemy realistycznie inwestować w dłuższej perspektywie? Nie jest łatwo sformułować odpowiedzi na te pytania. Brakuje danych, czasami brakuje współpracy, częściej jednak obraz jest bardzo niewyraźny i trudno na jego podstawie prognozować skutki planowanych działań. Jedno jest pewne – nie ma możliwości kontynuacji tego, co dotąd było standardem. Taka polityka dziś oznacza dla nas porzucenie naszych marzeń i odwrót od przyjętej niedawno strategii dla Uniwersytetu. Nie zrobię tego. Od przyszłości nie ma odwrotu.

Czytaj dalejTydzień VI. Jaki Uniwersytet?

Tydzień IV. Relacje

Tydzień obfitujący w spotkania, skoncentrowany przede wszystkim na budowaniu i odbudowywaniu relacji, w których centrum jest Uniwersytet Wrocławski.

Cały czas pracujemy z prorektorami i przyszłym dyrektorem generalnym nad zaplanowaniem działań rozpoczynających się 1 września. Ale przede wszystkim nad zbudowaniem w zespole relacji, które pozwolą nam poczuć, że w mamy jedną, wspólną wizję nowoczesnego Uniwersytetu. Dzięki temu możliwe będzie wspieranie rozwoju Uniwersytetu w taki sposób, by wszyscy członkowie kadry zarządczej działali zgodnie, w jednym kierunku. A jednocześnie realizowali swoje zadania samodzielnie, elastycznie, bez konieczności stałego porównywania ich działań z celami wyznaczonymi programem wyborczym rektora i strategią Uniwersytetu. Musimy działać kierując się jedną wizją, spójnie – ale korzystając z talentów tych, którzy biorą udział w tej zmianie. Mam nadzieję, że podobne spotkania zorganizujemy także dla dziekanów. Bo to oni będę odpowiadać w dużej mierze za wcielanie zmian w obrębie wydziałów.

Czytaj dalejTydzień IV. Relacje

Tydzień III. Spotkania i relacje

Tydzień upłynął tak szybko. Jak dla mnie – zdecydowanie za szybko. Nadal rozpoznaję różne aspekty funkcjonowania naszej Uczelni. Ale też to, czego się dowiaduję, utwierdza mnie w przekonaniu, że czas na zmiany – czas najwyższy – ale jednocześnie, że te zmiany muszą opierać się o zdecydowanie lepszy, szybszy i bardziej otwarty obieg informacji. Wreszcie, jestem przekonany, że musimy działać wspólnie wewnątrz naszej Wspólnoty, ale też wspólnie z naszym otoczeniem. Tu nie chodzi o „trzecią misję” lub inne podniosłe słowa i hasła. Nie, po prostu musimy być razem dla siebie i ludzi wokół nas – widoczni, transparentni, pomocni.

Czytaj dalejTydzień III. Spotkania i relacje

Uniwersytet – wielokolorowa wspólnota. Zawsze

Kampanie polityczne powinny omijać naszą wspólnotę. Podnosiłem to wiele razy – jesteśmy wspólnotą szukających prawdy, znakiem, że warto rozmawiać, kierować się racjonalnością. Budując głównie na emocjach – nawet rozbudzanych w szlachetnym celu – nie zbuduje się trwałego porozumienia. Emocje są ważne jako klucze, drogi na skróty, ale nie mogą zastąpić myślenia, racjonalności, spokojnej debaty. Tylko racjonalność i otwartość jest gwarancją szacunku dla każdego człowieka. A ten jest fundamentalną wartością humanizmu, przewodniej wartości universitas studiosorum.

Z całą mocą opowiadam się za wolnym, otwartym, włączającym Uniwersytetem. Nas scala dyskusja oparta o logiczny dowód i potwierdzony powtarzalnością wyników eksperyment. My, ludzie Akademii, nie przestajemy nimi być poza murami naszej Uczelni. Nauczyciele, badacze i studenci – ślubowaliśmy szukać prawdy w sposób godny, szanując swoich dyskutantów i nie szukający innej nagrody, niż prawda. Nie możemy przestać! Naszą misją i zobowiązaniem jest przyszłość naszej ogólnoludzkiej wspólnoty. Przyszłość oparta o prawdę.

Czytaj dalejUniwersytet – wielokolorowa wspólnota. Zawsze

List XIII. Co z przyszłością?

Kochani,

Tak, nie wierzę w przesądy. Ale na wszelki wypadek napiszę krótki list. Bo długi wydaje się kuszeniem niepotrzebnym. W zasadzie chciałem napisać tylko o jednej kwestii: o przygotowaniu Wydziału na przyszłość. Tę bardziej i mniej odległą. Także dlatego, że semestr powoli się kończy, a tym samym i moja twórczość epistolograficzna dla Was musi znaleźć swój koniec. Bo już tylko egzaminy – i koniec! Wakacje! Jakie by nie były, powinny być odpoczynkiem, oderwaniem, otwarciem się na nowe. Więc pewnie kolejny list – za tydzień – będzie ostatnim Dziekańskim Słowem na Weekend. Jeśli więc macie jakieś pytania do zadania – śpieszcie się, bo za tydzień też ostatni lajf wydziałowy. No, przynajmniej mój 🙂

Czytaj dalejList XIII. Co z przyszłością?

Tydzień I – szukając syntezy dla Wspólnoty

Kolejny tydzień przed nami, więc krótko tylko podsumowanie mijającego, bogatego we wrażenia i dość pracowitego. Przede wszystkim był to czas ustalania kształtu zespołu rektorskiego na kadencję 2020-2024. Wiele już wiecie, znacie prorektorów, mieliście okazję ich zobaczyć i posłuchać. Dlatego tu będę chciał tylko kilka słów powiedzieć o ideach decydujących o kształcie naszego zespołu. Realizując działania związane z IDUB i zarządzaniem moim własnym Wydziałem, zdążyłem jeszcze zobaczyć kilka nieruchomości Uniwersytetu i tu także tylko garść uwag, bo na szersze refleksje nadejdzie jeszcze czas.

Czytaj dalejTydzień I – szukając syntezy dla Wspólnoty