Popularnonaukowe

 1. Od kiedy Niemiec Niemcem / Przemysław Wiszewski // Polityka. Pomocnik Historyczny, 5 (2021): Dzieje Niemców. Historia aż nazbyt bogata, s. 31-35
 2. Władza i pamięć, czyli jak znaleźć wspólny język z sąsiadem, Wiszewski Przemysław, Mówią Wieki, 2018, vol. 9, s.12-15
 3. Ilustrowany poczet władczyń polskich / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Adamus, 2010. – 168 s. : il., fot., portr., reprod. – (Fascynująca Polska)
 4. Polacy i ich dzieje : przewodnik ilustrowany / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : ADAMUS, 2007. – 128 s. : il., fot., mapy – (Fascynująca Polska)
 5. Ilustrowany poczet królów i książąt polskich / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Adamus, 2007. – 240 s. : il., fot., portr., reprod. – (Fascynująca Polska)
 6. Śląska latorośl zakonu cystersów…Krótka opowieść o dziejach : informator do wystawy / Przemysław Wiszewski. – Świdnica : Wydaw. Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, 2007. – 32 s. : il.
 7. Wielki poczet polskich władców / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2006. – 1167 s. : il.
 8. Poczet polskich królów i książąt / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2006. – 300 s., il.
 9. Józef kardynał Ratzinger w bazylice św. Jana Apostoła w Oleśnicy / oprac. Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Oleśnica : TArt, 2005. – 24 s.
 10. Poczet polskich królów i książąt : od Henryka Brodatego do Kazimierza Jagiellończyka / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2005. – 391 s. : il.
 11. Poczet polskich królów i książąt : od Jana Olbrachta do królów zaborowych / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2005. – 391 s. : il.
 12. Poczet polskich królów i książąt : od Mieszka I do Władysława Laskonogiego / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2005. – 391 s. : il.
 13. Encyklopedia szkolna / [red. Wojciech Głuch ; aut. Dariusz Bieńko, Adam Jezierski, Mariola Kuczer, Barbara Łydżba-Kopczyńska et al. ; red. prowadzący Bożena Dembińska ; współpr. red. Lucyna Jachym, Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski et al.; fot. Tomasz Augustyn et al.]. – Wrocław : Wydaw. Europa, cop. 2004. – 864 s. : il., fot.kolor., mapy, rys., wykr. – Na okł. podtyt.: informatyka, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, historia, literatura, język polski, ekonomia, polityka, Unia Europejska, sztuka, kultura, sport : świat w jednym tomie.
 14. Królowie Zaborowi i ich czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, ss. 24 (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 48)
 15. Historia : średniowiecze : podręcznik do liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony / Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydawnictwa Edukacyjne Wiking, 2003. – 256 s. : il., mapy
 16. Królowie zaborowi i ich czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2004. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 48)
 17. August III i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 46)
 18. August II Mocny i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 44)
 19. Michał Korybut Wiśniowiecki i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 42)
 20. Władysław IV jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 40)
 21. Stefan Batory i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 38)
 22. Zygmunt August i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 36)
 23. Aleksander i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 34)
 24. Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 32)
 25. Władysław Jagiełło i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2003. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 30)
 26. Ludwik Andegaweński i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 28)
 27. Władysław Łokietek i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 26)
 28. Henryk Głogowski i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 24)
 29. Henryk Probus i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 22)
 30. Leszek Czarny i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 21)
 31. Siemowit I i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 19)
 32. Henryk Pobożny i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 18)
 33. Henryk Brodaty i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 17)
 34. Leszek Biały i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 14)
 35. Kazimierz Sprawiedliwy i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 13)
 36. Mieszko III Stary i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 11)
 37. Bolesław Kędzierzawy i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 10)
 38. Władysław Wygnaniec i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 9)
 39. Władysław Herman i jego czasy / Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2002. – 24 s. : il. kolor. – (Poczet Polskich Królów i Książąt ; 6)
 40. Zakony z terenów dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego : życie klasztorne w XIII [w.] – pierwszej ćwierci XVI w. / Przemysław Wiszewski. – Świdnica : Muzeum Dawnego Kupiectwa ; Jawor : Muzeum Regionalne w Jaworze, [ca 2001]. – 71 s. : fot., wykr.. –