Redakcje

 1. Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, III, red. Przemysław Wiszewski, Turnhout: Brepols, 2023 (Early European Research, nr 20), ss. 336, open-access: https://www.brepolsonline.net/action/showBook?doi=10.1484%2FM.EER-EB.5.131519
 2. Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, II, red. Przemysław Wiszewski, Tournhout: Brepols, 2022 (Early European Research, nr 18), ss. 368, open-access: https://www.brepols.net/products/IS-9782503602288-1
 3. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle, de Cevins Marie-Madeleine, Csukovits Enikő, Marin Olivier, Przemysław Wiszewski (red.), 2021, Paris, Passés composés, 800 s., ISBN 978-2-3793-3015-5
 4. Memories in Multi-Ethnic Societies : Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I, Wiszewski Przemysław (red.): Early European Research, nr 15, 2020, Turnhout, Brepols Publishers, 424 s., ISBN 978-2-503-58890-2. DOI:10.1484/M.EER-EB.5.119740
 5. Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2018. – 272 strony : ilustracje. – (Historia w Działaniu). – Bibliografia przy rozdziałach. – Rec.: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. – Publikacja finansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2018, projekt „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XV w.)”.
 6. Potestas et societas : władza w średniowiecznej Europie / red. Przemysław Wiszewski, Joanna Wojtkowiak. – Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2014. – 133 s. – (Poszukiwanie przeszłości. Szkice z historii i metody badań historycznych / red. Przemysław Wiszewski, Joanna Wojtkowiak ; t. 1). – S. 9-12 : Wstęp / Przemysław Wiszewski – Bibliogr. s. 111-122. – Streszcz. w jęz. ang., pol. – Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79137. – . – Link zweryfikowany 07.02.2017. – Recenzent: Prof. dr hab. Rościsław Żerelik
 7. Region divided : times of nation-states (1918-1945) / eds. Marek Czapliński, Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar (chapters), Przemysław Wiszewski and Maciej Zińczuk (summaries)]. – Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2014. – 239 s. – (Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c.1000-2000) / eds. Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik ; vol. 4). – Bibliography / by Aleksandra Filipek-Misiak, Katarzyna Polak. – S. [205]-228 – Streszcz. rozdz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63930. – . – Link zweryfikowany 26.03.2015. – Recenzent: Piotr Greiner.
 8. Consensus or violence? : cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) / ed. by Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Institute of History at the University of Wrocław, 2013. – 331 s. : il., fot., tab. i map. – (Interdisciplinary Medieval Studies / series editors: Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski ; vol.1). – S. 7-9 : Wstęp / Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski – Bibliogr. w przypisach przy rozdz.
 9. The early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence / ed. by Marek Dulinicz [and] Sławomir Moździoch. – Wrocław : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2013. – 260 s. : il. (w tym kolor.). – (Interdisciplinary Medieval Studies / Centre for Late Antique and Early Medieval Studies of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Institute of History at the University of Wrocław / ed. by Przemysław Wiszewski ; vol. 3). – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. w jęz. niem.
 10. The long formation of the Region Silesia (c. 1000-1526) / ed. Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar]. – Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2013. – 305 s. : il. (w tym kolr.), mapy – (Cuius regio? : Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) / eds. Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik ; vol.1). – Bibliogr. s. 247-289 / by Aleksandra Filipek, Katarzyna Polak. – Streszcz. rozdz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/46981. – . – Link zweryfikowany 16.06.2014. – Recenzent: Mateusz Goliński.
 11. Scandinavian Culture in medieval Poland / ed. by Sławomir Moździoch, Błażej Stanisławski, Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. Centre for Late Antiquity and Early Medieval Studies, 2013. – 478 s. : il. (w tym kolor.) – (Interdisciplinary Medieval Studies ; vol. 2). – Centre for Late Antiquity and Early Medieval of the Polish Academy of Sciences, Institute of History at the University of Wrocław. – Bibliogr. po rozdz. – Rev. by the Editorial Board of the Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences : prof. Andrzej Janeczek, prof. Mirosława Drozd-Piasecka, prof. Dariusz Główka. – This publication is the result of a conference entitled „Scandinavian culture in Poland in the Middle Ages” that took plece in Wrocław on 20-21 October 2011
 12. Hominem quaerere : człowiek w źródle historycznym / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 508 s. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 177). – W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3080 – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Recenzenci: Józef Dobosz, Stefan Kwiatkowski.. – Pokłosie V Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod tyt.:”Hominem quaerere”, które odbyły się 26-29 maja 2004 roku w Jugowicach.
 13. Meetings with emotions : human past between antropology and history : (historiography and society from the 10th to the 20th century) : studies / ed. by Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2008. – 142 s. : fot. – (Disputationes ; 2). – Bibliogr. przy rozdz. – Recenzent: Marie Bláhová.
 14. Cor hominis : wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 504 s. : fot. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; [T.] 176). – Seria gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3049. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. – Pokłosie siódmej konferencji z cyklu „Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne”, która odbyła się na przełomie maja i czerwca 2006 r. – Recenzenci: Antoni Barciak, Andrzej Dąbrówka.
 15. Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarności badań historycznych / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 566 s. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; nr 175). – W serii gł. Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2966 – S. 11-13 : Wprowadzenie – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. – Materiały z VI Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych Ad fontes, które odbyły się w Jamrozowej Polanie w dniach 4-7 maja 2005 r. – Recenzenci : Halina Manikowska, Borys Paszkiewicz
 16. Causa creandi : o pragmatyce źródła historycznego / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 644 s. : fot. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 171). – W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2783. – S. 9-10 : Wstęp / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Streszcz. rozdz. w jęz. ang.. – Rec.: Stelmach Roman // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 61, nr 4 (2006), s. 562-564. – Recenzenci: Lech Leciejewicz, Janusz Tandecki. – Materiały czwartej konferencji z cyklu „Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne”, 2003 r.
 17. „Ad fontes” : o naturze źródła historycznego / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2004. – 392 s. : fot., 1 tabl. złoż. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 170). – W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2675. – S. 7-8 : Wstęp / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Streszcz. w jęz. niem.. – Rec.: Skonieczny Tomasz // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 61, nr 3 (2006), s. 384-388. – Recenzja: Wojciech Iwańczak, Lech Leciejewicz.
 18. Imago narrat : obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 406 s. : fot., rys. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 161). – W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2478. – Bibliogr. – Streszcz. niem. – Jeden art. w jęz. czes.. – Rec.: Paroń Aleksander // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 58, nr 4 (2003), s. 453-459. – Materiały z konferencji zorg. w dniach 29 listopada-1 grudnia 2001 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w Kudowie Zdroju.
 19. Origines mundi, gentium et civitatum / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – 201 s. : faks. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 153). – W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2339. – S. 7-8 : Wprowadzenie. – S. 9-10 : Słowo na otwarcie sesji / Lech A. Tyszkiewicz. – Streszcz. w jęz. niem.. – Rec.: [Misiejuk Dariusz] // Quaestiones Medii Aevi Novae. – Vol. 7 (2002), s. 319. – Materiały z konferencji, Tąpadła na przełęczy pod górą Ślężą, maj 2001 r.