Popularyzacja

Uważam, że popularyzowanie najnowszych wyników badań to mój obowiązek jako historyka. Odbywa się to przede wszystkim przez wykłady, zajęcia dla przedszkoli, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku. Wreszcie jako regionalista sporo swojego czasu poświęcałem na przygotowanie publikacji dotyczących przeszłości wspólnot miejskich i wiejskich współczesnego Dolnego Śląska. Niektóre z tych aktywności łączą się w dłuższe cykle i te chciałbym krótko tu przedstawić. Także po to, by zachęcić do skorzystania z ich efektów.

  1. Podcast historyczny 2 historyków 1 mikrofon nagrywany wspólnie z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem. Cotygodniowe spotkanie, w trakcie którego przedstawiamy interesujące nas lektury, wybrane ciekawostki historyczne i jeden główny temat, zazwyczaj związany ze współczesnością, ale w odniesieniu do historii. Nie jest to zupełnie i cały czas poważny podcast, ale staramy się podejmować tematy ważne. Przynajmniej dla nas jako obywateli i historyków. Najnowsze odcinki znajdą państwo na stronie domowej projektu (http://2historykow1mikrofon.pl/) lub w serwisach iTunes, Spotify i Soundcloud (https://soundcloud.com/2historykow1mikrofon).
  2. Projekt 'Śląsk ojczysty’ w ramach którego z zespołem badaczy z Wrocławia opracowaliśmy monografie historyczne oraz atlasy materiałów historycznych gmin Lubawka, Świerzawa, Kostomłoty, Żukowice i Milicz, opracowanie krajobrazu kulturowegi gmin Żukowice, Milicz i Lubawka, monografie wsi Walim i Szczepanów (k. Środy Śląskiej), monografię historyczną i atlas materiałów historycznych miasta Jawora. Naszym celem było umożliwienie wszystkim zainteresowanym, ale zwłaszcza mieszkańcom tych gmin wglądu w bogactwo przeszłości i kulturowej spuścizny ich małych ojczyzn. Wszystkie książki są dostępne w formatach PDF w wolnym dostępie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (www.bibliotekacyfrowa.pl).
  3. Blog Science, Stupid!, w którym w cotygodniowych wpisach komentuję najważniejsze moim zdaniem zjawiska wpływające na funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.
  4. Blog Humanities, Stupid!, w którym w latach 2010-2018, nie do końca regularnie!, komentowałem wydarzenia istotne dla rozwoju nauk humanistycznych w Polsce.
  5. A więcej… już wkrótce 🙂