Program

Obserwując dotychczasowy sposób zarządzania Uniwersytetem, doceniam jego siłę, ale też widzę jego fundamentalne słabości. Jestem przekonany, że trzeba dokonać zmiany w sposobie zarządzania naszą Uczelnią, w szczególności w zakresie wspierania członków naszej Wspólnoty i budowania poczucia współodpowiedzialności pracowników, studentów i absolwentów za nasz Uniwersytet. Bez tej zmiany nie wykorzystamy możliwości, jakie otwiera przed nami gotowość naszego otoczenia do współpracy. Oznaczać to będzie dla nas utratę pozycji, jaką Uniwersytetowi udało się uzyskać w świecie nauki w ostatnich dekadach. Ale też może to sprowadzić na nas realne zagrożenie – możemy nie sprostać wyzwaniom wdrażania nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Zmiany nie oznaczają wyrzeczeń. Przeciwnie, mają pomóc nam uwolnić wspólny potencjał, zmniejszyć obciążenia biurokratyczne, zwiększyć budżet Uczelni, by podnieść wynagrodzenia pracowników, wspierać wszelkie twórcze, związane z badaniami i innowacjami działania studentów, otworzyć naszą wspólnotę na działania partycypacyjne, wreszcie zdecydowanie rozwijać współpracę z naszym otoczeniem, nie tylko biznesowym, ale także społecznym, szczególnie zaś z naszymi absolwentami.

Wyzwania, jakie przed nami stają, są skomplikowane. Ale kierując przygotowaniami do aplikacji, a następnie realizacją projektu Uczelni Badawczej miałem okazję rozmawiać z pracownikami wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Ich bolączki są bardzo różne, ich dążenia niekiedy sprzeczne. Ale wszystkich łączy pragnienie pracy w środowisku innowacyjnym, otwartym, wspierającym swoich nauczycieli i studentów – w uniwersalnej wspólnocie naszych marzeń. Drogę do ich realizacji starałem się zarysować bardziej szczegółowo w zamieszczonym niżej programie – Aktywny i wiarygodny – Uniwersytet Wrocławski w XXI w.

Serdecznie zapraszam do pobrania (pdf) i lektury pełnego programu – i dzielenia się swoimi uwagami (prywatnie – e-mailowo, publicznie z pomocą konta Twitter i/ lub Facebook!).