Uniwersytet – wielokolorowa wspólnota. Zawsze

Kampanie polityczne powinny omijać naszą wspólnotę. Podnosiłem to wiele razy – jesteśmy wspólnotą szukających prawdy, znakiem, że warto rozmawiać, kierować się racjonalnością. Budując głównie na emocjach – nawet rozbudzanych w szlachetnym celu – nie zbuduje się trwałego porozumienia. Emocje są ważne jako klucze, drogi na skróty, ale nie mogą zastąpić myślenia, racjonalności, spokojnej debaty. Tylko racjonalność i otwartość jest gwarancją szacunku dla każdego człowieka. A ten jest fundamentalną wartością humanizmu, przewodniej wartości universitas studiosorum.

Z całą mocą opowiadam się za wolnym, otwartym, włączającym Uniwersytetem. Nas scala dyskusja oparta o logiczny dowód i potwierdzony powtarzalnością wyników eksperyment. My, ludzie Akademii, nie przestajemy nimi być poza murami naszej Uczelni. Nauczyciele, badacze i studenci – ślubowaliśmy szukać prawdy w sposób godny, szanując swoich dyskutantów i nie szukający innej nagrody, niż prawda. Nie możemy przestać! Naszą misją i zobowiązaniem jest przyszłość naszej ogólnoludzkiej wspólnoty. Przyszłość oparta o prawdę.

A tą prawdą jest, że w spójnej społeczności silny chroni słabszego. Że większość odpowiada za mniejszość. Że cnotą jest pozostawać otwartym i dyskutować, ale nie wykluczać. Że nie wolno za żadną cenę odmawiać miana człowieka swoim adwersarzom.

Każda akademicka wspólnota sama dokonuje refleksji nad granicami sądów i odpowiedzialnością za słowa swoich członków. Wypadki ostatnich dni mi samemu pokazują, jak wielką uwagę należy przykładać do stałego powtarzania – bądź uważny. Bądź otwarty. Nie bądź obojętny.

Uniwersytet Wrocławski był i jest otwarty dla wszystkich szukających racjonalnej, naukowej prawdy. Tworzymy wielokolorową wspólnotę, której siłą jest synergia, scalenie dyscyplin, dziedzin, poglądów na świat. Nie zmienimy się. Nie możemy.

3 komentarze do “Uniwersytet – wielokolorowa wspólnota. Zawsze”

  1. Cieszę się, że moja Alma Mater pozostaje nadal modelem otwartości kulturowej, będąc w tym przykładem dla innych uczelni w Polsce i dla ich absolwentów. W szczególności myślę dziś o niektórych absolwentach UJ, KUL czy UB (Uniwersytet Białostocki). Życzę udanej kontynuacji i sukcesów także na tym polu Nowym Władzom Rektorskim Uniwersytetu Wrocławskiego.

  2. Dziękuję za tę deklarację. Uważam ją za bardzo ważną i przełomową dla naszej społeczności. Jak również liczę, że jest to zapowiedź wprowadzania transparentnej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej na Naszym Uniwersytecie

Możliwość komentowania została wyłączona.