Tydzień V. Uniwersytet – współpraca w mieście, regionie, Europie

Kolejne spotkania, rozmowy przygotowujące do nowej kadencji. Najważniejsze jest w nich jednak budowanie nowego wizerunku Uniwersytetu – dynamicznego, gotowego do współpracy, otwartego na dzielenie się, ale na równych prawach. Idziemy do przodu!

 • w poniedziałek dyskutowałem nad nową inicjatywą profesora Norberta Heisiga, naszego mecenasa, która ma szansę umocnić nasz wizerunek jako uczelni określającej standardy innowacyjnych badań naukowych w Polsce;
 • we wtorek ważna rozmowa z niezależnym audytorem na temat bieżącego kształtu finansów i sposobu zarządzania nimi na Uniwersytecie oraz spotkanie z członkami Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO) w kontekście współpracy rektorów elektów w kolejnej kadencji. Tu wiele zależy od czynników zewnętrznych, ale podtrzymuję swoje przekonanie o konieczności współpracy poziomej, w zakresie konkretnych programów i działań. Mam nadzieję, że niektóre z nich uda się w miarę szybko uruchomić dla dobra badań, ale i naszych studentów, tworząc bardzo konkretne działania w ramach – roboczo tak nazywanego – Aliansu Akademickiego Wrocławia – bez wielkich słów i kolejnych superstruktur, ale z wyraźnym zaangażowaniem we wspieranie wspólnych, niekonkurencyjnych działań. Czas pokaże;
 • we wtorek także kolejny lajf w serwisie Youtube – niestety, mocno zaburzony jakością struktury informatycznej Uni – wyraźna wskazówka, nad czym musimy pracować :);
 • w środę rano niezwykle instruktywna wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. To placówka o bardzo szerokim spectrum działania – badawcza, dokumentacyjna, popularyzatorska, budująca markę naszego Uniwersytetu w naszym otoczeniu. A to wszystko siłami niewielkiego zespołu i w mocno niezadowalających warunkach technicznych. Wielkie możliwości rozwoju, ale też wielkie wyzwania inwestycyjne. Kolejny raz widać, jak wielkie są potrzeby – ale i jak świetne wyniki może przynieść odpowiednio wsparta inicjatywa samych pracowników. Działamy!;
 • tego samego dnia wybory kandydata na dziekana mojego macierzystego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – został nim prof. Artur Błażejewski. Gratulacje i trzymam kciuki za dalszy rozwój Wydziału!;
 • w czwartek rozmowa o kształcie nowej strategii informacyjnej Uniwersytetu. Musimy wzmocnić nasze działania na rzecz informowania pracowników o życiu Uniwersytetu, o możliwościach, o osiągnięciach – przekraczając granice dyscyplin, instytutów i wydziałów. Tworzymy wspólnotę, musimy się wspierać – ale w tym celu musimy się poznać!
 • tego samego dnia przegląd stopnia realizacji ZPU I i II, programów wspierających na wiele sposobów zarządcze i dydaktyczne zmiany na Uniwersytecie. Wniosek ogólny – musimy określić wyraźnie nasze strategiczne cele i zgodnie z nimi działać;
 • piątek rano robocze spotkanie z wiceminister Anną Budzanowską. Bardzo ważne, bo trzeźwo określające możliwości finansowe Ministerstwa, ale jednocześnie z silną deklaracją wsparcia dla Uniwersytetu jako jednostki będącej częścią projektu Uczelnia Badawcza. Jeszcze raz widać, że wejście do grona 'wielkiej dziesiątki’ to nasza szansa – nie możemy jej zmarnować;
 • dlatego cieszy ogłoszenie wyników konkursu Fundusz Aparatury Badawczej oraz otwarcie konkursu na obniżki pensum dla nie-profesorów zaangażowanych w wysokiej jakości badania. Kolejne konkursy i działania IDUB już za rogiem :);
 • późnym popołudniem spotkanie z samorządem doktorantów. Dyskusja nad Memorandum oscylująca wokół najważniejszych problemów doktorantów. Do 1 września w zasadzie możemy tylko składać deklaracje, ale uważam, że ważne jest, żebyśmy co najmniej raz na kwartał mogli spotkać się i wyraźnie określić – co jest do zrobienia, co zrobić można, co musimy odłożyć na przyszłość. Najważniejsze wyzwania – stypendia dla studiów doktoranckich, organizacja Szkoły Doktorskiej, włączenie doktorantów w profesjonalne badania o odpowiednim poziomie publikacji. Tu nie ma półśrodków, musimy działać stanowczo i szybko w miarę naszych możliwości;
 • sobotnie przedpołudnie – wraz z JM Rektorem prof. Adamem Jezierskim oraz kanclerzem, Ryszardem Żukowskim, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Profesorów Lwowskich. To przejmujące wspomnienie – ofiary złożonej przez intelektualistów, których jedyną winą było  myślenie i wspieranie myślenia. Myśl jako zagrożenie dla totalitaryzmów – wartość tak groźna, że wymagająca destrukcji przez zwolenników panowania nad wspólnotą za wszelką cenę;
 • wreszcie spotkanie z Senatorem Rzeczpospolitej Bogdanem Zdrojewskim. Przede wszystkim rozmowa w kontekście rozwijania współpracy międzynarodowej Uniwersytetu. Mamy tu ogromny potencjał i musimy z niego skorzystać!

Tydzień upłynął. Ale to tylko czas, liczy się możliwość wspierania Wspólnoty – tylko razem!