Tydzień daleki od normalności

Chciałbym powiedzieć coś optymistycznego. Ale nie jest to dziś łatwe. Dlatego tym bardziej szukam –  no i coś znalazłem! W rankingu Best Global Universities przygotowanym przez US News and World Report zajęliśmy 922 miejsce w świecie, wśród polskich uczelni ujętych w rankingu daje nam to 7 miejsce z 31 ujętych szkół wyższych, za UW, UJ, Politechniką Warszawską, AGH, UAM i… Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (od tego ostatniego dzieli nas 20 miejsc i 0.8 jednostek wskaźnika). Wyprzedziliśmy nie tylko naszą siostrzaną Politechnikę (1031 miejsce), ale też UMK w Toruniu (1083), Uniwersytet Gdański (1187), Uniwersytet Śląski (1232) czy UMCS w Lublinie (1441). Idziemy do przodu. No dobrze, wiem, że to tylko kolejny ranking – ale każdy promień Słońca na wagę złota!

  • w poniedziałek rozmawialiśmy o możliwościach zapewnienia jak najszybciej, ale bezpiecznego wsparcia informatycznego dla ewaluacji dyscyplin naukowych. Temat niełatwy, wynikający z kłopotów z wdrożeniem systemu HUESCA na wydziałach, ale też opóźnieniem decyzji, które powinny dawno zapaść. W każdym razie – pracujemy, mam nadzieję, że uda nam się przed końcem roku już mieć jakąś odpowiedź na tę potrzebę. Wiem, że to późno. Boleję nad tym bardzo, ale czasu utraconego nie da się odzyskać;
  • we wtorek rozmowa w sprawie przyszłości naszych obiektów sportowych i możliwości organizacji zajęć z wychowania fizycznego. Coraz wyraźniej widać, że w tej sferze konieczna jest głęboka zmiana, obecna sytuacja nie przynosi nam dużo korzyści, a generuje ciągłe problemy dla studentów, ale też wtedy, gdy potrzebujemy zmian szybkich i elastycznego podejścia do kształcenia w tym zakresie;
  • przeglądamy finanse. Mamy stabilne fundamenty, nie ma powodu do niepokoju. Natomiast mamy też duże straty i duże wydatki związane z epidemią. Wielką niewiadomą jest przyszłoroczny budżet. Mamy nadzieję, że nowy Minister Nauki i Edukacji jak najszybciej określi swoją strategię dla szkolnictwa wyższego. Bez tego bardzo trudno jest planować dziś inwestycje, remonty, jakiekolwiek działania finansowe. A myśleć trzeba przecież o 2021 roku, który żadną miarą nie zapowiada się lepiej, niż bieżący;
  • w środę posiedzenie Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego – zdalne. Tym razem w zasadzie wypełniły je kwestie proceduralne, wybór członków komisji senackich, awanse profesorskie, zmiany w programach studiów podyplomowych. Pokłosiem dyskusji maja być prace nad regulaminem obrad Senatu;
  • przygotowujemy materiały otrzymane od Państwa w sprawie zmian w Statucie. Wiele głosów domaga się korekty Preambuły (o wątek tradycji lwowskich), znaczna liczba wskazuje na konieczność doprecyzowania kompetencji poszczególnych ciał i organów Uniwersytetu. Ogółem kilkadziesiąt bardzo ciekawych, merytorycznych głosów. Wszystkie niebawem będą opublikowane, czekamy na dookreślenie, w jaki sposób pod względem prawnym możemy to zrobić (kwestia opublikowania lub nie danych autorów poszczególnych propozycji);
  • w czwartek rozmowy w sprawie kolejnych etapów zmian na rzecz polepszenia warunków funkcjonowania Uniwersytetu. Centrum Aktywności Studenckiej – ruszamy z pracami zespołu przygotowującego konkretne działania, które mają umożliwić aktywizację życia studenckiego w wymiarze profesjonalnym – i wspólnotowym. Epidemia mocno tu nas spowalnia, ale nie odpuszczamy! Jednocześnie dogrywamy szczegóły powołania Biura Obsługi Projektów – to nie jest proste zadanie, ale na pewno przed końcem roku będziemy mieli tę zmianę. Nie jest lekko – jest kreatywnie;
  • w piątek przywitanie komisji akredytacyjnej PolKA na kierunku pedagogika. To pierwsza wizytacja zdalna, pytania o rolę pedagogiki na uczelni. Po zakończeniu w sobotę wizytacji wstępne opinie bardzo pozytywne, choć oczywiście ze wskazaniem rzeczy do poprawienia. Tak być powinno – jeśli patrzymy w lustro, to dobrze jest to wykorzystać jako szansę do poprawienia własnych niedociągnięć;
  • spotkanie z Radą Uczelni – jak zawsze bardzo merytorycznie, przedstawiam bieżące działania ekipy rektorskie, odpowiadam na pytanie – sprawy epidemiczne, bezpieczeństwo informatyczne uczelnie itp.;
  • spotkanie KRUWiO – omawiamy sytuację poszczególnych uczelni. Zajęcia praktyczne prowadzone są u nas, na Uniwersytecie Medycznym, w ograniczonym stopniu na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Przyrodniczym. Wszyscy obawiamy się o sytuację studentów w akademikach, wszyscy chcielibyśmy znać plany rządowe.

Nie chciałbym tu komentować wydarzeń pozauniwersyteckich. Chciałbym natomiast zaapelować do wszystkich studentek i studentów, koleżanek i kolegów – uważajcie na siebie! Wirus to bardzo realne zagrożenie, a sytuacja naszej służby zdrowia jest bardzo realnie zła. Dbajcie o siebie i o wszystkich wokół Was, bo Waszych racji będziecie mogli dochodzić, jeśli będziecie zdrowi. Uniwersytet potrzebuje Was wszystkich. Niezależnie od poglądów – bez nas, bez racjonalnego, świeckiego spojrzenia na świat jako wspólnej drogi, mostu ponad poglądami jeszcze ciężej będzie Polakom żyć obok siebie. Naszą drogą jest dyskusja i kompromis, nie dajmy sobą zarządzać poprzez konflikty.

No i wracam do pracy…