Słońce zawsze wstaje

Przede wszystkim przepraszam, że nie udało mi się utrzymać rytmu. Ostatni tydzień był mocno wyczerpujący, ale od soboty wieczorem udało mi się w ramach odpoczynku przez chwilę zająć praca naukową – i czas mi jakoś tak… popłynął. Nadrabiam zatem dzisiaj.

Uniwersytet, przy wszystkich niepokojach, nadal wypełnia swoją misję. Troszczy się o swoich członkinie i członków, o rozwój badań naukowych, o jakość dydaktyki. Pozostaje miejscem dyskusji, wolności myśli i budowania więzi w oparciu o szacunek – i racjonalność. Tak, jak marzyły o tym pokolenia studentów i pracowników przed 1989 r. – uczymy postaw obywatelskich zbudowanych na fundamencie poszanowania praw i wartości wszystkich członków społeczeństwa. Dajemy wolność ekspresji poglądów – ale bez ranienia, bez agresji, bez nienawiści. Jesteśmy dużym i skomplikowanym organizmem, jest nas blisko trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów i pracowników, ale też setki tysięcy naszych absolwentów. Naszą powinnością wobec społeczeństwa jest pokazanie, że życie kulturą, racjonalnością jest właściwym punktem wyjścia do budowania społeczeństwa otwartego i troszczącego się o świat. Te dwa elementy – prawo do wyrażania swojej postawy wobec świata, dzięki czemu rośnie liczba potencjalnych ścieżek rozwiązań trudnych sytuacji społecznych i problemów współczesności, i zobowiązanie do troski o innych, którym zawdzięczamy możliwość rozwoju ludzkiego umysłu, to kluczowe elementy naszych wartości.

Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają naszą misję. Jesteśmy razem.

W największym skrócie:

  • w poniedziałek wspólne spotkanie z rektorami A. Wójsem (Politechnika Wrocławska) i J. Bosym (Uniwersytet Przyrodniczy) oraz wiceprezydentem Wrocławia J. Mazurem w sprawie rozwoju współpracy między miastem i środowiskiem akademickim. Dyskusja dotyczyła wielu tematów, w tym – a może przede wszystkim – wsparcia dla post-doców i dla osób ubiegających się o granty ERC. Działamy!
  • we wtorek Komisja ds Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), skupiliśmy się na zasadach ewaluacji, wypracowaliśmy poparcie dla postulatów dziekanów wydziałów przyrodniczych, przede wszystkim rozdzielenia oceny ewaluacyjnej jednostek PAN i instytutów badawczych od jednostek uniwersyteckich;
  • tego samego dnia pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej Senatu UWr i wybory przewodniczącego, prof. K. Kiczki;
  • w czwartek spotkanie z dziekanami wszystkich wydziałów i omówienie sytuacji epidemicznej. Dziekani podtrzymują chęć kontynuowania w trybie stacjonarnych zajęć laboratoryjnych i wybranych praktyk. Przygotowujemy działania mające umożliwić przeniesienie części zajęć laboratoryjnych na kolejne semestry, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy;
  • tego samego dnia dwa posiedzenia inauguracyjne komisji senackich oraz wybór ich przewodniczących – Komisji ds Nauki i Współpracy z Zagranicą (prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Wydział Nauk Biologicznych) i Komisji ds Rozwoju (dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr, Wydział Chemii). Nie zgłaszamy na przewodniczących członków zespołu rektorskiego, co było pewną regułą dotąd, komisje senackie powinny przede wszystkich doradzać Senatowi i działać na jego rzecz;
  • nadzwyczajne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola i wypracowanie stanowiska w sprawie sytuacji w kraju, a w niej naszych uczelni;
  • w piątek posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, zdominowane przez wypracowanie stanowiska w sprawie sytuacji w kraju, a w niej naszych uczelni. Stanowisko zostało przekazane prezydium KRASP, które przyjęło je jako swoje, a tym samym jako reprezentatywne dla całego środowiska akademickiego uczelni publicznych naszego kraju;
  • live dla zainteresowanych sytuacją na Uniwersytecie
  • także live dla naszych zagranicznych studentów / live-meeting with pro-rector of the University, prof. Patrycja Matusz, about recent situation of the University;
  • spotkanie w sprawie działań strategicznych dotyczących budowania marki Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcielibyśmy podjąć pracę nad budową marki klarownie oddającej nasze wartości, odpowiadające potrzebom naszych pracowników, naszych doktorantów i studentów, ale wspierającej też naszych absolwentów. Docelowo chcielibyśmy, by wybór Uniwersytetu Wrocławskiego w każdym momencie życia był wyborem konkretnych wartości, które są dla nas kluczowe.

Na koniec – jeden sukces. Siedmiodniowe wartości osób zakażonych w społeczności Uniwersytetu wykazują od 24 września wzrost, wyhamowanie między 20-26.10 i spadek trendu w ostatnim tygodniu. Spadek dotyczy wszystkich kategorii, od studentów przez pracowników administracji i wykładowców. Oczywiście, kluczowe będą bieżące dwa tygodnie, ale mam nadzieję, że już to zestawienie wskazuje na skuteczność przyjętych przez nas metod zarządzania kryzysem epidemicznym.

Dlatego bardzo Was wszystkich proszę – uważajcie na zalecenia, przestrzegajcie ich i nie lekceważcie zagrożenia. Wirus nie słabnie, natomiast możliwości naszego systemu ochrony zdrowia zmniejszają się dramatycznie. Dbajmy o siebie i o innych: maseczki, odstępy, dezynfekcja, samoizolacja w przypadku objawów. Nie lekceważmy zagrożenia, wspierajmy się nawzajem.

Po każdej nocy wstaje dzień.