Przerwany lajf… w formie pisemnej

Kochani,

Dzisiejsze Rozmowy na Szewskiej kompletnie nam się rozsypały – technologia zawiodła nas zupełnie. Niestety, z jakiegoś powodu łącze internetowe lub serwer Youtube nie umożliwił nam rozmowy. Ale nic to, już przekazuję, co chciałem Wam powiedzieć 🙂

  1. Wybory Dziekana – tak, jak pisałem wcześniej w liście XII – nie uważam, że brak konkluzji jest naszą porażką. To raczej wynik zbiegu dwóch okoliczności – szybkiego terminu, który nie pozwolił na odpowiednie przedyskutowanie z kandydatem problemów dotykających część elektorów oraz braku studentów, którzy z przyczyn formalnych nie mogli wziąć udziału w naszych wyborach. Następne wybory chciałbym, żeby odbyły się na tyle szybko, by wybrany dziekan/ka mógł/a zapoznać się przed objęciem urzędu ze stanem Wydziału, wyzwaniami związanymi z realizowaniem strategii w minionych i nadchodzących latach. Z drugiej strony musimy dać czas chętnym, którzy będą się ubiegać o to stanowisko, by mogli przedstawić się wspólnocie, porozmawiać, zyskać zaufanie i wsparcie. Wybory muszą być, niestety, stacjonarne – UKW jest tu nieugięta. Ale nie będziemy ich realizować na Stadionie, spróbujemy je odbyć w salach Uniwersytetu. Koniec końców – mam nadzieję, że 1 lipca, być może w 2-3 salach Wydziału Prawa, gdzie telebimy umożliwiają śledzenie głosowania i wykluczają podejrzenia o ich nieprawidłowy przebieg, zrealizujemy kolejne wybory.
  2. Wybory kierowników jednostek – proszę tu o namysł i również odpowiednie wydyskutowanie konsensusu w ramach jednostek. Rada Wydziału w posiedzeniu zdalnym będzie głosowała nad desygnowaniem kandydatów 24 czerwca. Do 17 czerwca chciałbym otrzymać z jednostek protokoły z posiedzeń, na których kandydacie będą się przedstawiać i będą wspierani głosami swoich koleżanek i kolegów. Wraz z programami kandydatów przekażemy te materiały członkom Rady Wydziału, by mogli się z nimi zapoznać i w trakcie głosowania świadomie oddać swoje głosy. Nie przewidujemy specjalnych prezentacji kandydatów w trakcie posiedzenia Rady Wydziału – osiem jednostek, ośmiu kierowników, nawet po dwóch kandydatów w każdej oznacza dość dużą liczbę osób i chyba trochę by nam nie starczyło skupienia przy ostatniej jednostce, by należycie oddać głos. Zatem lepiej, żeby jednostki dostarczyły nam na czas materiały, a my spokojnie oddamy wówczas głos. Raz jeszcze – wybierajcie świadomie swoich przełożonych, pamiętajcie, że dążymy do uczelni badawczej, w jej ramach wszyscy będziemy musieli się odnaleźć.
  3. Praktyki studenckie – tak, jak mówiłem i tak jak jest to określone w Zarządzeniu nr 9/2020, domyślną jest forma zdalna. Jeśli jednak macie instytucję, która zapewni Wam odpowiednie warunki sanitarne i wyraża ochotę przyjęcia – można wystawiać stosowne skierowania. Proszę, przekażcie tylko przyjmującym podpisany Załącznik 4 – w którym jest mowa o Waszym stanie zdrowia, braku kontaktu z osobami na kwarantannie etc. – żeby oni też mieli pewność, że wszystko jest ok. Natomiast jeśli wszystko zawiedzie, jeśli nie można zrealizować praktyk – jak najszybciej zgłaszajcie przez dyrektorów, żebyśmy mogli je przenieść na kolejny semestr. Kontaktujcie się z Waszymi dyrektorami, jeśli są jakieś problemy – z prodziekanami.
  4. Egzaminy dyplomowe – jest obecnie pewna sprzeczność między zarządzeniem nr 5 i nr 9. Ponieważ to ostatnie wskazuje, że domyślną formą egzaminów zdalnych jest forma zdalna, nie ma potrzeby, żeby studenci zwracali się ze specjalnym podaniem w tej sprawie (jak przewiduje to zarządzenie nr 5). Jeśli wszystkie strony akceptują takie rozwiązanie, po prostu przeprowadza się egzamin w formie zdalnej w formie przewidzianej w Zarządzeniu 5, bez konieczności przekazywania na nośniku nagrań z egzaminu do Dziekanatu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 62 Rektora wystarczy przechowywać je do 30 dni od obrony – czyli ustawowego terminu wydania dyplomu – a potem przewodniczący komisji kasuje całe nagranie (par. 4, ust. 4. Nagranie przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej do momentu wystawienia dyplomu ukończenia studiów nie dłużej jednak niż 30 dni od daty egzaminu, po czym nagranie kasuje.). Zatem jest dobrze – mniej formalności, mniej problemów 🙂

 

Kochani, nie wiem, jakie pytania chcieliście zadać 🙁 Jeśli więc jakiekolwiek macie – wpisuje je jako komentarze, postaram się natychmiast odpowiedzieć. Dziękuję za Waszą obecność i przepraszam za kłopoty techniczne – wracam za tydzień! Mam nadzieję, że Internet będzie w lepszej kondycji…