List XI. Wybory, bezpieczeństwo, pieniądze…

Kochani,

Szalony tydzień za mną. Jeśli mieliście kłopot z dotarciem do mnie w tym tygodniu, bardzo Was za to przepraszam. Elekcja i wszystkie jej konsekwencje mocno zaburzyły mój rytm pracy. Ale – obiecuję – że nie zmieniły mojego podejścia do moich obowiązków jako Waszego dziekana. Cały czas działamy dla Was i krótko dziś – bo padam na nos – chciałem Wam o tym opowiedzieć. Dwie najważniejsze kwestie, które stoją przed nami, to organizacja stacjonarnych i zdalnych egzaminów oraz finansowanie działalności badawczej.

To pierwsze zagadnienie w dużej mierze rozstrzygnęły omawiane w poprzednim liście rozporządzenie Ministra, list Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wytyczne środowiskowe GIS dla nas, jak również dwa zarządzenia Maginificencji Rektora UWr. Przystosowując ich treść do  rzeczywistości Wydziału wydałem zarządzenie 9/2020. Raz jeszcze wskazałem, że zasadniczą formą egzaminów powinny być egzaminy zdalne. Jeśli decydujemy się na przeprowadzenie egzaminów stacjonarnych, budynek i pomieszczenia muszą spełniać odpowiednie warunki. I tu uwaga – nie cytowałem szczegółowych zaleceń GIS, wszyscy zainteresowani muszą je przyswoić i zastosować – znakując sale dwujęzycznymi informacjami o maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w środku, oznaczając krzesła w salach itp.

Zarządzenie wskazuje tylko te najważniejsze, ramowe rozwiązania – środki bezpieczeństwa epidemicznego, sposób organizacji egzaminów. Oczywiście, czas płynie i być może niedługo okaże się, że kolejne zalecenia stracą swoją moc. Zachęcam jednak do ostrożnego podejścia do rezygnacji z środków zapobiegawczych oraz rozsądnego stosowania zapisów odpowiednich zarządzeń w płynnie zmieniającej się rzeczywistości. Bezpieczeństwo przede wszystkim – ale rozsądek i elastyczność zaraz za nim!

W zarządzeniu odniosłem się także do problemu przeprowadzania badań angażujących osoby spoza Wydziału w spotkania na jego terenie. I w tym przypadku zalecam elastyczność i rozsądek. Zarządzenie wskazuje niezbędne warunki, które należy zapewnić i są one analogiczne do tych, które dotyczą egzaminów. I tak, jak w przypadku egzaminów – jeśli można zastosować formę zdalną spotkania, lepiej z niej skorzystać. Czas jednak płynie i mam nadzieję, że niedługo to spotkania osobiste odzyskają swoje znaczenie.

Druga kwestia to finansowanie badań. Przyznana Wydziałowi subwencja w porównaniu z kosztami, które rocznie ponosimy w trakcie naszego funkcjonowania, nie pozostawia złudzeń: poza środkami, które przekazałem dyrektorom w 1 kwartale tego roku, nie będę mógł nic więcej wydzielić jednostkom. Potwierdza to diagnozę, którą starałem się przez ostatnie lata do znudzenia przekazywać Wydziałowi: badania muszą opierać się na grantach, bo środki ogólne się kurczą. Zwłaszcza teraz. Apeluję zatem do wszystkich, by próbowali swoich sił w aplikowaniu, radzili się koleżanek i kolegów, którzy już osiągnęli sukces w konkursach. I przede wszystkim – pamiętając, że recenzentami coraz częściej są wyłącznie badacze zagraniczni – publikujcie dobrze, w  miejscach powszechnie rozpoznawalnych. A to znaczy – nie tylko w Polsce. Dobre czasopisma i dobre wydawnictwa międzynarodowe to gwarancja budowania kapitału dla swoich zespołów badawczych, swoich dyscyplin – ale też dla samych siebie. To oczywiste, że młodszym pracownikom łatwiej jest wejść w ten nurt, starszym – trudniej się dostosować. Zastanówcie się więc w ramach swoich dyscyplin, jakiego konkretnego wsparcia potrzebujecie? Zawsze będę starał się wspierać działania rozwijające naszą aktywność w tym zakresie.

W poniedziałek wysłuchamy, a w środę wybieramy następnego dziekana naszego Wydziału. Na Stadionie. Będziemy tam razem, wspólnie zadecydujemy o przyszłości naszego Wydziału. W trakcie Rady Wydziału 24 czerwca będziemy wybierać kierowników instytutów i katedry. Jestem przekonany, że będą to merytoryczne, dobre decyzje. Pamiętajcie, decydujemy o naszej, wspólnej przyszłości. Nie bójmy się odważnych decyzji!

Jak zawsze – zapraszam Was na spotkanie w niedzielę o 20.00. W czwartek pojawię się także jako rektor – elekt, o 18.00 – wklikujcie się na spotkanie i zadawajcie pytania. I wiecie co? Ja spróbuję w ten weekend choć chwilę odpocząć. I Was także – bardzo do tego zachęcam!