Dyskusja z elektorami WNHiP

Spotkanie robocze z naszymi elektorami, przede wszystkim dla przedyskutowania najważniejszych dla nas bolączek Uniwersytetu. Wiele z nich powraca jak mantra w czasie spotkań – mniej zamieszania i więcej transparentności w pracy administracji, projakościowy sposób wynagradzania pracowników, decyzje podejmowane w perspektywie strategicznej, nie zaś tylko jako reakcja na chwilową zmianę sytuacji… Jeden problem powrócił wielokrotnie, z czego też bardzo się cieszę – miejsce absolwentów w naszej wspólnocie. A właściwie problem braku relacji Uniwersytetu z jego absolwentami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że musi to być jeden z filarów budowania nowej marki Uniwersytetu. A jednocześnie, że brak kontaktu z absolwentami i troski o nich sprawia, że nie tylko tracimy szansę na udział w życiu społeczeństwa wokół nas. Tracimy też szansę na oddziaływanie na środowiska poza naszym krajem, z którymi związali się nasi absolwenci. Jakkolwiek pompatycznie to brzmi, absolwenci są naszymi ambasadorami – zarówno w kraju, jak i poza Polską. Razem z nimi możemy zawędrować daleko – bez nich jesteśmy wciąż w tym samym miejscu…

Spotkanie z Radą Uczelni

W piątek, 28 lutego, wraz z innymi kandydatami miałem przyjemność spotkać się z Radą Uczelni. Członkowie Rady przede wszystkim starali się uzyskać informacje o planowanych działaniach w zakresie najpilniejszych potrzeb uczelni. Poruszano kwestie finansowania uczelni, współpracy z otoczeniem, funkcjonowania Statutu i roli studentów oraz ich samorządu w życiu Uniwersytetu. Przy formalnym charakterze spotkania sama treść pytania wskazywała na specyfikę spojrzenia Rady na nasze funkcjonowanie. Bez wątpienia – szerszy udział Rady w pracach Uczelni, zwłaszcza na rzecz wzmocnienia kontaktów z otoczeniem biznesowym, jest niezbędne dla dalszego rozwoju Uniwersytetu. Musimy się rozwijać wykorzystując każdą do tego sposobność!