Nawet jeśli noc, to musi być optymizm

Późną nocą, bo też jestem głęboko zbulwersowany sytuacją w Warszawie. W dniu wczorajszym Policja wtargnęła na teren Politechniki Warszawskiej bez zgody rektora, miała użyć gazu i pałek w celu zatrzymania osób uznanych za demonstrantów. Czekam na szczegóły tego zajścia, ale już dziś jest pewne, że brutalnie została pogwałcona zasada autonomii przestrzeni uczelni wyższych. Całe zajście boleśnie przypomina ingerencje służb mundurowych na uniwersytetach w czasach PRL-u. Jestem tym bardzo, bardzo zmartwiony. Nie będę tego tematu rozwijał, mocno trzymam kciuki za opamiętanie Policji, przeprosiny dla rektora Politechniki i głos z naszego Ministerstwa, które wszak troszczy się o naszą wolność.

Krótko o minionym tygodniu:

 • w poniedziałek wstępne podsumowanie pierwszych trzech miesięcy pracy zespołu rektorskiego, przygotowanie celów na kolejny kwartał – przed nami;
 • nagranie krótkiej audycji o bitwie pod Legnica dla nowego radia 357. Ciekawa inicjatywa, warta poparcia, zwłaszcza, że stoi za nią człowiek – legenda mojego pokolenia, redaktor Marek Niedźwiedzki;
 • we wtorek rozmowa o postępach prac nad renowacją Auli Leopoldiny, wygląda coraz piękniej. Jeden z fragmentów renowacji powojennej prawdopodobnie uda się przenieść do naszego Muzeum na pamiątkę działań naszych Pionierów – to także element naszej pamięci o 75 niełatwych latach;
 • nagranie spotkania online o akademickim Wrocławiu – trochę organizatorów zawiodła jakość, ale miło było podyskutować o miejscu Uniwersytetu w środowisku naszego miasta, o jego roli dla rozwoju miasta;
 • w środę posiedzenie Senatu – przełożyliśmy wybory nowej Rady Uczelni, w zamian wysłuchaliśmy sprawozdania z prac nad projektem Leopoldina i koniecznymi działaniami korekcyjnymi oraz z działalności naszego Muzeum Uniwersyteckiego;
 • spotkanie z dr hab. Mateuszem Strzeleckim dotyczące przyszłości naszej stacji badawczej na Spitsbergenie. To jeden z najciekawszych projektów badawczych na Uniwersytecie, z dużym potencjałem międzynarodowym;
 • w czwartek krótki wywiad dla Radia Ram, głównie o tym, dlaczego jesteśmy świetni. O tym mogę długo!
 • spotkanie z Samorządem Doktorantów – rozwijamy współpracę i myślimy, jak polepszyć także w krótkiej perspektywie możliwości włączania się doktorantów w badania prowadzone na Uniwersytecie;
 • piątek – spotkanie w sprawie remontu Instytutu Historycznego. Wiele wspaniałych zabytków zostało odkrytych w czasie prac przygotowawczych, czeka nas teraz etap długich badań historyczno-architektonicznych i archeologicznych;
 • spotkanie z Rada Uniwersytetu – jak co miesiąc, przedstawiłem bieżący stan działań na rzecz Uniwersytetu;
 • razem z prorektor prof. Patrycją Matusz spotkanie z prof. Maciejem Duszczykiem – jak wykorzystać best practices z Uniwersytetu Warszawskiego w ożywianiu naszego zaangażowania w międzynarodowe konkursy na dofinansowanie projektów badawczych;
 • spotkanie z zespołem finansowym w sprawie podwyżek, omawiamy kolejne kroki dotyczące przygotowania danych niezbędnych do analizy naszych możliwości;
 • spotkanie KRUWiO – głównie koronawirusowe i związane z wyborami rad uczelni, warunkami ich prac i wynagrodzeniami;
 • spotkanie ze związkami zawodowymi, omówienie realizacji postulatów przedłożonych przed wyborami, dyskusja o realiach finansowych i organizacyjnych, wstępne ustalenia dotyczące porozumienia w sprawie podwyżek.

Bardzo się cieszę, że nasze problemy udaje nam się rozwiązywać w sposób właściwy dla etosu akademickiego – poprzez dyskusję, często poprzez kompromis. To nasza droga – wolność, odpowiedzialność, otwartość. Inaczej nie możemy.