List VI. Zawieszenie, zarządzenia i duma z Wydziału!

Szanowni Państwo,

Najważniejsze decyzje, jakie zapadły w tym tygodniu, to ze strony Ministerstwa NiSW kontynuacja ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni wyższych do 24 maja. Co prawda komunikat mówi też, że

Po ogłoszeniu przez rząd kolejnego etapu przywracania funkcjonowania poszczególnych instytucji, MNiSW znowelizuje rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie uczelni w zakresie świadczenia pracy przez pracowników. Uczelnie będą musiały rozpocząć wtedy przygotowania do stopniowego przywracania bieżącej działalności i opracowywać własne plany przywracania funkcjonowania uczelni.

ale nie precyzuje, co to znaczy. Czy dotyczy to tylko pracowników administracji? Czy przygotowań do powrotu w czerwcu do normalnego trybu zajęć dydaktycznych? Jeśli nawet, to powrócimy na sam ich koniec, ostatnie trzy-cztery tygodnie (koniec zajęć w semestrze letnim to 19 czerwca). Nieco inaczej może wyglądać rozpoczęcie roku akademickiego. MEN przewiduje wyniki egzaminów poprawkowych z matur na 30 września.

A to oznacza, że rekrutacja będzie musiała zakończyć się po tym terminie, czyli początek roku – przynajmniej dla I roku studiów licencjackich i jednolitych 5-cio letnich – wypadnie najwcześniej 5 października. Szczegóły jeszcze przed nami. JM Rektor przedłużył działanie swojego zarządzenia – to jest zawieszenia zajęć – do 30 kwietnia. Oznacza to, że możemy liczyć na jakieś zmiany na początku maja. Dotyczyć one jednak będą tylko pracowników administracji, zapewne w kontekście godzin i dni pracy.

Na Wydziale opracowaliśmy i ogłosiliśmy dwa zarządzenia. Pierwsze, nr 5, dotyczy procedury zdalnego dyplomowania. W największym skrócie chodzi o wskazanie sposobu, w jaki sposób mają się odbywać egzaminy licencjackie i magisterskie w warunkach braku możliwości spotkania się komisji i studentów.

Zarządzenie szczegółowo opisuje poszczególne etapy przekazywania dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, wykorzystanie narzędzi elektronicznych do realizacji egzaminu i wreszcie dokumentowanie przebiegu. Duża odpowiedzialność spoczywa na przewodniczących komisji egzaminacyjnych i bardzo proszę dyrekcje i pracowników o ich świadomy wybór pod kątem wymagań związanych z nową formą egzaminów – jeśli na taką się zdecydujecie. Pamiętajcie, że cały proces inicjuje wniosek składany przez studenta/tkę w uzgodnieniu z promotorem. To oni decydują, czy chcą w ogóle ubiegać się o tego typu egzamin. Graficzny schemat pozwoli Wam, mam nadzieję, wniknąć w szczegóły tej procedury bezboleśnie.

Jeśli macie jakieś wątpliwości, bardzo proszę o kontakt z prodziekanami – p. doc. Aliną Czapigą i p. prof. Witoldem Jakubowskim. Studentów proszę o zwrócenie uwagi, że przed egzaminem trzeba dostarczyć papierowe wersje dokumentów, w tym zdjęcia – bez tego nie będziemy mogli przygotować na czas Waszych dyplomów. Prace możemy rozpoczynać w oparciu o wersje elektroniczne wielu dokumentów, ale bez tradycyjnych, papierowych dokumentów nie będziemy mogli zapewnić Wam dyplomu na czas.

Drugie zarządzenie – nr 6 – dotyczy sposobu organizowania posiedzeń rad instytutów, Katedry, Wydziału, posiedzeń rad dyscyplin, komisji doktorskich i habilitacyjnych i innych zespołów na Wydziale. Procedura jest podzielona na poszczególne etapy organizowania posiedzeń, nie zaś na typy posiedzeń. Wynika to z powtarzalności większości elementów, a jednocześnie chęci pozostawienia jak największego marginesu wolności przewodniczącym do takiego układania posiedzeń, by odpowiadały one zwyczajom poszczególnych typów organów, rad i komisji. Schemat graficzny jest podzielony na poszczególne etapy realizacji tych posiedzeń i mam nadzieję, że zorganizowanie tego typu spotkań nie będzie nastręczać Wam obecnie wielu problemów.

W obu przypadkach – organizowania egzaminów dyplomowych i posiedzeń zespołów – kluczowe jest opanowanie dwóch programów, z którymi mierzymy się w trakcie realizowania nauczania zdalnego – MS Teams i MS Forms. Doświadczenie, jakim była organizacja spotkania Rady Dyscypliny Historia, opisane przez prof. Krzysztofa Ruchniewicza na jego blogu i w formie tutorialu na platformie Youtube, pokazuje, że przy pewnej dozie współpracy cały mechanizm działa bezkonfliktowo, szybko i pozwala na przeprowadzenie zarówno głosowań tajnych, jak i jawnych.

Co więcej, pozwala na odpowiednie udokumentowanie spotkań zgodnie z wymogami ustawowymi, a tym samym na zabezpieczenie prawomocności podjętych uchwał. Jednym słowem – możemy spokojnie, bez obaw działać, coraz bliżej normalnego funkcjonowania naszego Wydziału. Wsparciem przy organizowaniu spotkań i egzaminów powinni służyć informatycy jednostek i Dziekanatu – dajmy im jednak czas, tydzień przynajmniej, by mogli się do tego przygotować. Ich prace będzie koordynować prodziekan ds nauki, pani prof. Joanna Wojdon.

I wreszcie ankiety – bardzo Wam wszystkim dziękuję za liczny udział. Wiem, że słowo 'liczny’ i 'znaczący’ bulwersowało specjalistów w odniesieniu do 25% uczestników :), ale ja uważam, że tak jest. Odebrałem 664 ankiety studenckie, 133 ankiet wykładowców, 31 ankiety doktoranckie i 30 ankiet pracowników administracji. Wszędzie zwrot przekroczył 25% ogółu ankietowanych, zbliżając się do 50%.

To sukces, skoro zazwyczaj zwrot ankiet internetowych nie przekracza 5-10%. Szczegółową analizę przygotuję wkrótce, w związku z pracami nad zarządzeniami nie udało mi się jej przygotować dziś, za co przepraszam. Ale już teraz mogę powiedzieć, że wyraźnie widać zaangażowanie i studentów i pracowników.

Zdecydowana większość respondentów wskazuje, że bierze i prowadzi udział w zajęciach sychronicznych. I nie są to tylko odpowiedzi wykładowców, gdzie można by się doszukiwać chęci wykazania zgodności z zarządzeniami i zaleceniami dziekańskimi, ale przede wszystkim wypowiedzi studentów (aż 605 ankiet studentów, wśród wykładowców prowadzenie przede wszystkim zajęć synchronicznych deklarowało 61 osób, jednocześnie synchronicznych i asynchronicznych – 78).

Co więcej, wypowiedzi zarówno wykładowców, jak i studentów wskazują na bardzo duży stopień korzystania do prowadzenia zajęć z oprogramowania MS Teams (653 ankietowanych studentów, 117 wykładowców), a w drugiej kolejności poczty i narzędzi USOS (490 ankietowanych studentów, 113 wykładowców).

Komplementarność odpowiedzi obu typów ankiet wskazuje na bardzo dużą wiarygodność tezy, że w obrębie Wydziału nauczanie zmieniło charakter – z początkowej dominacji zadawania literatury i wymagania esejów, zalecanych we wstępnej fazie zmian, ku nauczaniu poprzez zajęcia synchroniczne i mieszany model nauczania z wykorzystaniem różnych technik – synchronicznych i asynchronicznych.

Mogę szczerze powiedzieć – jestem dumny z mojego Wydziału. Z wykładowców i ze studentów. Z wypowiedzi wykładowców wynika bowiem, że w zdecydowanej większości studenci bardzo aktywnie i chętnie biorą udział w nauczaniu zdalnym. Aż 91 wykładowców (68%) uznało zaangażowanie studentów za wysokie, dalszych 30 za przeciętne, a jedynie 7 za niskie i 2 za bardzo niskie.

To uderzające na równi z odpowiedziami dotyczącymi sposobu prowadzenia zajęć. Także 376 studentów wskazało na regularny charakter kontaktu z prowadzącymi, a aż 552 studentów (83%) uznało, że prowadzący starają się nawiązywać kontakt ze studentami w trakcie zajęć, stosując metody interaktywne.

Kochani, uważam, że zdajemy egzamin, jakim jest dla nas działanie w nowych, zaskakujących nas warunkach, w sposób bardzo pozytywny. Uczymy się nowych narzędzi, dzielimy się swoją pasją z innymi. Dajemy radę! Ja wiem, że dla części z Was męczący może być mój optymizm, czasami uznawany za 'urzędowy’. Ale sami spójrzcie – on ma realne podstawy! Mamy naprawdę zaangażowanych wykładowców i naprawdę złaknionych dobrej edukacji studentów. Naprawdę warto być razem!

O szczegółach wynikających z ankiet wszystkich typów będę jeszcze pisał, bo równie ważne i ciekawe są wyniki ankiet doktorantów i pracowników administracji Wydziału – widzę je, znam i cenię! Zwłaszcza uwagi szczegółowe, Wasze komentarze analizuję i będę się do nich odnosił publicznie i mniej publicznie w korespondencji z dyrekcjami i kierownikami.

Szybka uwaga i prośba – jestem bliski pozyskania dla wykładowców, którym doskwiera bardzo słabe łącze internetowe, specjalnych modułów do internetu mobilnego. Nie będzie to łącze bardzo wydajne, ale pozwoli na prowadzenie zajęć synchronicznych. Proszę o kontakt meilowy w ten weekend tych wszystkich, którzy byliby nim zainteresowani. Uprzedzam jednak, że oznacza to konieczność pojawienia się w Dziekanacie po odbiór modemów i ich zwrot po zakończeniu nauczania zdalnego.

Ufff, rozpisałem się. Ale – same ważne rzeczy. Jeszcze raz – bardzo Wam dziękuję. Wykładowcom, pracownikom administracji, doktorantom i studentom. Dajecie radę! Nasz Wydział naprawdę ma prawo być dumny ze swoich pracowników i wykładowców! Jesteście wielcy!

A wszystkich chętnych do podyskutowania – zapraszam na lajf tradycyjnie w niedzielę o 20.00. Przesyłajcie pytania, bądźmy w kontakcie.

Do szybkiego zobaczenia i usłyszenia!

/Dziekan/

1 komentarz do “List VI. Zawieszenie, zarządzenia i duma z Wydziału!”

  1. To ważny list, ponieważ pokazuje, że wszyscy zmagamy się z podobnymi problemami oraz stopniowo dochodziy do pewnego rodzaju standardowych rozwiązań, przynajmniej w kwestii zabezpieczania dydaktyki. Dziękuję

Możliwość komentowania została wyłączona.