Dziekańskie słowo na weekend I

Szanowni Państwo,

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Minął nam pierwszy tydzień zawieszenia stacjonarnych zajęć na naszym Wydziale. Mam ogromną nadzieję, że wszyscy Państwo zachowujecie pogodę ducha, a przede wszystkim zdrowie swoje i swoich rodzin. Bardzo mocno trzymam za to kciuki! W międzyczasie pandemia rozszerza konsekwentnie swój zasięg, a władze zaostrzają środki ostrożności. Kierując się zaleceniami JM Rektora wprowadziliśmy dalsze ograniczenia pracy sekretariatów i Dziekanatu. Dziekanat dyżuruje w poniedziałek i czwartek, sekretariaty zgodnie z zaleceniami kierowników jednostek. Również biblioteki ograniczyły do minimum kontakt ze swoimi użytkownikami.

Kierownicy bibliotek podlegają kierownikom swoich jednostek, wspólnie są odpowiedzialni za zapewnienie funkcjonowania – na ile jest ona możliwa – w zakresie dostępu do informacji. Zalecam korzystanie z możliwości skanowania i przesyłania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć na serwery w ramach grup zakładanych w programie Teams lub na serwery OneDrive w usłudze MS Office365. To pozwoli wielu użytkownikom, różnym grupom zajęciowym korzystać z materiałów dydaktycznych.

Proszę pracowników bibliotek o wzięcie pod uwagę, że pracownicy i studenci realizują proces dydaktyczny. Zamykanie bibliotek bez możliwości skorzystania w jakikolwiek sposób z jakichkolwiek stacjonarnych zasobów jednostek jest szkodliwe dla naszej społeczności i uzasadnione jedynie w wyjątkowych przypadkach. Większość bibliotek posiada właściwy sprzęt i możliwości personalne. Apeluję do pracowników i studentów o rozsądne kierowanie próśb do bibliotek pamiętając o ograniczonych możliwościach tych ostatnich.

Podobnie, jak pisałem to bezpośrednio po wprowadzeniu nowych regulacji, okres zawieszenia zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą nie jest okresem zaprzestania działalności naszej Wspólnoty. Otrzymujemy normalne wynagrodzenia i stypendia, ale w zamian świadczymy swoje usługi studentom, prowadzimy badania naukowe w możliwym dla nas zakresie. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń technicznych, czasami też poczucia niedostatku umiejętności wynikającego z braku szkoleń.

Jeszcze raz serdecznie zachęcam do korzystania z możliwości, jakie stwarza program Microsoft Teams, gdzie mają Państwo możliwość odbywania wideokonferencji, rozmów grupowych i bezpośrednich, pozostawiania materiałów dla swoich grup studenckich, przekazywania zadań studentom i sprawdzania – w jednym miejscu – stanu realizacji tych zadań. Jedno narzędzie zastępuje nam szereg rozproszonych aktywności i pomaga szybko zorganizować pracę całej grupie. Ciekawy przewodnik po tym programie na użytek szkół, ale też dla zarządzania naszymi grupami studenckimi, znajdą Państwo poniżej:

Zdaję sobie doskonale sprawę, że niektórzy studenci nie mają możliwości uczestnictwa w wideokonferencjach ze względu na brak dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jednak wszyscy pracownicy i studenci mają dostęp do aplikacji MS Teams w formie mobilnej, z pomocą smartfonów. To umożliwia nam przynajmniej korzystanie z komunikatora (czat) oraz dostęp do plików i zadań. Do podtrzymania kontaktu ostatecznie wystarczy odbieranie poczty elektronicznej. Bardzo proszę Państwa, by podjęli Państwo wytrwałe próby porozumienia się – wykładowców i studentów. Jeśli nie będziemy mogli udowodnić współpracy w trakcie zawieszenia zajęć, będziemy musieli zorganizować dodatkowe zajęcia i formy współpracy po ustąpieniu zagrożenia pandemią. A to oznacza dodatkowe ograniczenia w trakcie wakacji.

Musimy też pamiętać, że wbrew naszym nadziejom szanse na powrót na Uczelnię po świętach Wielkiej Nocy nie są duże. Doświadczenia zdyscyplinowanej społeczności chińskiej wskazują, że wirus można opanować i ograniczyć zachorowalność w ciągu 7-8 tygodni od rozpoczęcia praktyk zachowania dystansu społecznego. W naszych realiach oznacza to, że najwcześniej do normalnego rytmu pracy wrócilibyśmy około połowy maja.

W chwili obecnej uważam, że wcześniejszy powrót studentów i wykładowców, z różnych środowisk i miejsc w naszym kraju, przyczyni się jedynie do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego też warto już dziś dobrze zaplanować terminarz prac, przygotować materiały, wprowadzić stosowne informacje w obieg tak, by można było to udokumentować w przypadku działań sprawdzających ze strony MNiSW. Ministerstwo podjęło już pierwsze działania w tym zakresie i wiemy, że będą one kontynuowane.

Nic nie wskazuje także, żeby zmianie uległy terminy ewaluacji naszych dyscyplin. Wraz ze zbliżającym się momentem rozpoczęcia procedury rosnąć może liczba wymagań i działań wymaganych od nas przez instytucje ministerialne. Apeluję do Państwa o zaangażowanie w tej sprawie. Bez Państwa pomocy nie będziemy w stanie zrealizować działań, które zapewnią nam wszystkim odpowiednie miejsce w polskim świecie nauki. Proszę wziąć pod uwagę, że doświadczenie pandemii spowoduje dalsze przesuwanie środków finansowych w kierunku dyscyplin eksperymentalnych.

W sytuacji niedoboru środków bardzo prawdopodobne jest koncentrowanie zasobów na tych ośrodkach naukowych, które wykazują najwyższą jakość efektów w stosunku do nakładów. Jesteśmy jako Uniwersytet częścią dziesiątki uczelni badawczych. To dobra sytuacja wyjściowa – ale dalej wszystko będzie zależeć od członków konkretnych dyscyplin. Państwa aktywność, kreatywność i zaangażowanie są dziś niezbędnymi warunkami zachowania przez nas w przyszłości nie tylko rangi ośrodka, ale także naszych miejsc pracy.

Wiele czołowych wydawnictw otwiera dziś swoje zasoby elektroniczne do swobodnego  korzystania przez pracowników. Poniżej publikuję linki do informacji w tym zakresie. Wszystkie dodatkowe informacje zamieszczamy na stronie Facebook naszego Wydziału. Stosowny kanał otworzę także w naszej grupie MS Teams. Jeśli z Państwa projektów kupuje się dostępy do materiałów i zasobów elektronicznych z dostępem dla pracowników Wydziału lub Uniwersytetu – prosimy o dzielenie się tymi informacjami na tym kanale, przez Facebook lub pocztą elektroniczną.

Z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej można korzystać poprzez zdalny dostęp, tak zwane Proxy, trzeba jedynie założyć stosowe konto.

Szanowni Państwo,

to nie jest czas wakacji i pewnie za tydzień nie będziemy mieć wielu radosnych informacji dla siebie. Ale dzięki postępowi cywilizacyjnemu dziś, inaczej niż w przeszłości, w sytuacji skrajnego zagrożenia mamy szansę utrzymywać stałe kontakty, ścisłe więzi w naszej Wspólnocie. Wspierajmy się nawzajem, dzielmy się życzliwością i doświadczeniem.

Jako pracownicy Uniwersytetu jesteśmy też zobowiązani do szczególnego wspierania wszystkich naszych społeczności lokalnych. Żyjemy wartościami akademickimi i dziś możemy pokazać, jakie mają realne znaczenie dla wszystkich – otwartość, racjonalność, gotowość do współpracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Pokażmy sobie i otoczeniu, że Uniwersytet to nie mury i nie frazesy, że jest to żywa wspólnota wartości, która jest gotowa do wspierania siebie i swojego otoczenia.

Bądźmy razem, damy radę!

#uniwrocneversurrender

Z wyrazami szacunku,

/Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Dziekan

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski/