Uniwersytet wspierający i współpracujący ze studentami

Wsparcie dla rozwoju doktorantów i studentów to nasza misja. To nie jest nasz obowiązek ani zadanie, lecz właśnie misja – coś, co chcemy osiągnąć poprzez naszą pasję. Nasze badania to droga do budowania dydaktyki włączającej studentów w to, co kochamy najbardziej. Jednocześnie naszym zadaniem jest pokazanie doktorantom i studentom nie tylko zasobu światowej Akademii, ale też dróg realizowania ich życiowych karier.

Aby ułatwić studentom i doktorantom realizację ich działań, wesprę powstanie Centrum Aktywności Studenckiej jako przestrzeni dedykowanej do organizacji naukowego i społecznego życia studenckiego, prezentowania swoich badań i osiągnięć sobie nawzajem i swojemu otoczeniu.

Zadbam o aktywna promocję życia studenckiego na terenie miasta. Będę wspierał aktywnych przedsiębiorców, którzy na etapie studiów i przygotowania doktoratu z pomocą Uniwersytetu będą chcieli otwierać swoje inicjatywy komercjalizujące ich działalność naukową.

Zaangażuję się w nawiązanie jak najbliższych relacji między studentami a pracodawcami w kraju i zagranicą.

W tym celu będę szczególnie zabiegał o współpracę z Radą Uniwersytetu. Zasiadający w niej przedstawiciele biznesu z ogromnym zainteresowaniem podchodzą do naszych działań edukacyjnych. Powinniśmy to wykorzystać dla naszych studentów.

Nasza marka Uczelni Badawczej przyciąga do nas coraz liczniejszych przedsiębiorców, w tym globalne korporacje, które potrzebują nie tylko informatyków, biotechnologów czy analityków, ale otwartych, kreatywnie myślących przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Wesprę oferowanie w trakcie studiów studentom kursów rozbudowujących ich umiejętności zakładania i samodzielnego prowadzenia własnych, małych przedsiębiorstw.

Ale jednocześnie będę rozwijał zmiany w programach kształcenia i sposobie realizacji poszczególnych kursów tak, by aktywizowały one studentów i doktorantów. By dawały im szansę na zrealizowanie uchwytnych osiągnięć jako efektu kształcenia. Osiągnięć, które będą miały znaczenie dla ich otoczenia. Do czego w jak największym stopniu powinni prowadzić ich, zwłaszcza na studiach magisterskich, tutorzy, indywidualni opiekunowie studentów.

Nasi doktoranci i studenci to osoby ambitne, kreatywne i zaangażowane. Zasługują na taką odpowiedź na swoje potrzeby, która te ich cechy wzmocni. A wówczas rok do roku będziemy pozyskiwać tysiące ambasadorów naszego Uniwersytetu – absolwentów, z którymi nie tylko można, ale trzeba nawiązać systemową i długofalową współpracę.

Dla Uniwersytetu, ale też dla nich samych, by mogli się wspierać, podtrzymywać relacje i tworzyć społeczność gotową do pomocy i zaangażowania w rozwój swoich członków. Wówczas dopiero nasz Uniwersytet będzie jednością – badań, nauczania, współpracy – i oddziaływania na cały świat.

Takie mam marzenie, które jestem przekonany – jest do spełnienia dla naszych studentów, doktorantów, dla naszych dzieci i wnuków. To wszystko jest w naszym zasięgu!