Inne (hasła, biogramy, dyskusje)

 1. Przekroczenia i rezygnacje / Przemysław Wiszewski // W: Czytając O.T. Publikacja towarzysząca nadaniu Oldze Tokarczuk doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Katarzyna Uczkiewicz, Piotr Jakub Fereński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022, s. 162-174.
 2. Oratio inauguralis a rectore habita. Profesor Zbigniew Orłowski: Zrozumieć swojego sąsiada / Przemysław Wiszewski // W: Hubertus Orłowski: Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Wratislaviensis, red. Krzysztof Ruchniewicz, marek Zybura. – Wrocław: CSNE UWr, 2022, S. 11-13
 3. Boleslas Ier le Vaillant, duc puis roi de Pologne, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.306-307, ISBN 978-2-3793-3015-5
 4. Boleslas III Bouche-Torse, duc de Pologne, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.309-310, ISBN 978-2-3793-3015-5
 5. Casimir II le Juste, duc de Pologne, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.335, ISBN 978-2-3793-3015-5
 6. Femmes, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.461-462, ISBN 978-2-3793-3015-5
 7. Grande-Pologne, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.491-492, ISBN 978-2-3793-3015-5
 8. Hedwige de Silésie, duchesse et sainte, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.503, ISBN 978-2-3793-3015-5
 9. Léchites, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.573, ISBN 978-2-3793-3015-5
 10. Legnica, bataille (9 avril 1241), Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.577-578, ISBN 978-2-3793-3015-5
 11. Mazovie, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.615-616, ISBN 978-2-3793-3015-5
 12. Mazurie, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.616, ISBN 978-2-3793-3015-5
 13. Melioratio terrae, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.617, ISBN 978-2-3793-3015-5
 14. Miesco Ier, prince de Pologne, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.619-620, ISBN 978-2-3793-3015-5
 15. Nation, Adde Éloïse, Csukovits Enikő, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.641-644, ISBN 978-2-3793-3015-5
 16. Patronage, Kiss Gergely, Marin Olivier, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.686-688, ISBN 978-2-3793-3015-5
 17. Piastes, dynastie ducale et royale, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.701-705, ISBN 978-2-3793-3015-5
 18. Poznań, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.717-718, ISBN 978-2-3793-3015-5
 19. Silésie, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.783-785, ISBN 978-2-3793-3015-5
 20. Succession princière, Adde Éloïse, Zsoldos Attila, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.805-807, ISBN 978-2-3793-3015-5
 21. Vislanes, Wiszewski Przemysław, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s.845-846, ISBN 978-2-3793-3015-5
 22. Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego / Przemysław Wiszewski // W: Akt dobrosąsiedzki : 30 lat traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy / redakcja naukowa Jan Barcz i Krzysztof Ruchniewicz. – Wrocław-Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021. – S. 49-50. – opublikowano w niemieckojęzycznej wersji książki pt. Akt der guten Nachbarschaft : 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Wrocław 2021 na stronach 43-44.
 23. Jakub Kostowski (1958-2006): In memoriam / Przemysław Wiszewski // W: The grand tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456) : transfer of ideas and strategies of communication in the late Middle Ages / edited by Paweł Kras [and] James D. Mixson. – Warsaw : Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Science ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. – S. 367-369. – Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Bracha, Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg.
 24. Od redaktora serii / Przemysław Wiszewski // W: Walim : dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczej / red. Jan Kęsik. – Wyd. 2 popr. – Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. – (Historia Obok = History Next To / red. Przemysław Wiszewski ; t. 3). – S. 13-14. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., niem. – Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/82568. – . – Link zweryfikowany 25.07.2017. – Recenzent: Małgorzata Ruchniewicz
 25. Śląsk w okresie przemian pomiędzy wielkimi wojnami (1740-1918) / Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 69, nr 3 (2014), s. 3-5
 26. Między świadomością narodową i regionalną : Śląsk podzielony (1918-1945) / Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 68, nr 4 (2013), s. 3-5
 27. Śląsk jako region spójny czy zmierzający ku dezintegracji? : okres nowożytny (1526-1740) / Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik. – Streszczenie w języku angielskim i niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 68, nr 2 (2013), s. 3-4
 28. Czyj to region, czyli słów kilka o pewnym projekcie badawczym / Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 67, nr 4 (2012), s. 3-6
 29. Karol Maleczyński (1897-1968) : [biogram] / Przemysław Wiszewski // W: Mediewiści / red. Jerzy Strzelczyk. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2011. – (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 102). – S. 171-185. – Bibliogr.
 30. 1989 – ponadnarodowa rewolucja i jej następstwa / Jürgen Kocka. – Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 2010. – 50 s. – S. 9-10 : Powitanie / Przemysław Wiszewski. – S. 11-15 : Wprowadzenie / Krzysztof Ruchniewicz. – Publikacja współwydana w kierunku przeciwnym : 1989 – eine transnationale Revolution und ihre Folgen / Jürgen Kocka. – Wersja tekstu w jęz. pol. – zasób elektroniczny publiczny (otwarty):Wersja tekstu w jęz. niem.- zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/07407-pol.pdfhttp://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/07407-ger.pdf. – Plik w formacie *.pdf – do otwarcia potrzeba aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługujące ten typ plików. – Link zweryfikowany 05.10.2011Plik w formacie *.pdf – do otwarcia potrzeba aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługujące ten typ plików. – Link zweryfikowany 05.10.2011. – Wykład wygłoszony w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta w ramach serii wykładów : „Willy Brandt Lectures” (spotkanie 7) zorg. z inicjatywy Fundacji Eberta Przedstawicielstwo w Polsce.
 31. Kto zyskał: zmiany własności majątków klasztornych na Śląsku po kasacie 1810 r. / Przemysław Wiszewski // W: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie, międzynarodowa konferencja naukowa Wrocław, 18-21 listopada 2010 r : księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe, international scientific conference Wrocław, 18-21 November 2010 : book of summaries / red. nauk. Marek Derwich, Marek L. Wójcik. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010. – S. 172. – Tekst streszczenia w jęz. ang. pt. „Who took advantage? : changes in ownership of the monastic estate in Silesia after the dissolutions in 1810” na s. 173
 32. Rewolucja społeczna – rewolucja marzeń : głos na marginesie referatu prof. Jürgena Kocki / Przemysław Wiszewski // W: 1989 – ponadnarodowa rewolucja i jej następstwa / Jürgen Kocka. – Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 2010. – (Wykład ku czci Willy Brandta ; 2009). – S. 31-34 : fot. – Soziale Revolution – Revolution der Träume? : eine Glosse am Rande des Referats von Professor Jürgen Kocka – Tekst także w jęz. niem. pt. „Soziale Revolution – Revolution der Träume? : eine Glosse am Rande des Referats von Professor Jürgen Kocka” w pracy współwydanej „1989- eine transnationale Revolution und Ihre Folgen” liczbowanej w przeciwnym kierunku na s. 33-36 – Wersja elektroniczna w jęz. pol. – zasób elektroniczny publiczny (otwarty):Wersja elektroniczna w jęz. niem. – zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/07407-pol.pdfhttp://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/07407-ger.pdf. – Plik w formacie *.pdf – do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. – Link zweryfikowany 05.10.2011Plik w formacie *.pdf – do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. – Link zweryfikowany 05.10.2011
 33. Dyskusja [nad referatami wygłoszonymi w Cz.1, Polityka] / Przemysław Wiszewski // W: Onus Athlanteum : studia nad Kroniką biskupa Wincentego / pod red. Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” ; Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 25). – S. 61-63, 74, 152-154. – Recenzenci: dr hab. Zbigniew Dalewski, doc. dr hab. Mieczysław Mejor. – Konferencja naukowa upamiętniająca osiemsetną rocznicę objęcia przez Wincentego biskupstwa krakowskiego. Obrady odbyły się w Instytucie Badań Literackich PAN na Spotkaniach Mediewistycznych 4-6 czerwca 2008 r. w Warszawie.
 34. Dyskusja / Halina Manikowska, Przemysław Wiszewski, Grzegorz Myśliwski, Karl-Heinz Borchardt, Gundolf Keil, Ewa Wółkiewicz, Wojciech Mrozowicz // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 61, nr 1 (2006), s. 61-67. – Materiały Konferencji „Średniowieczny Wrocław i jego piśmiennictwo – Das mitelalterliche Breslau und sein Schriftwesen”, Warszawa, 10-11.VI.2005.
 35. Dyskusja : Muzeum Regionalne w Jaworze, 23 października 2003 / Przemysław Wiszewski, Alicja Szulc, Jakub Kostowski, Agnieszka Lissowska, Walentyna Węgrzyn-Klisowska ; oprac. Jakub Kostowski // W: Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu / red. nauk. Jakub Kostowski. – Wrocław, 2005. – S. 226-233. – Materiały z konferencji naukowej „Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu”, Muzeum Regionalne w Jaworze, 23 X 2003 r.
 36. Polska heraldyka kościelna : stan i perspektywy badań, Lublin, 13-14 listopada 2000 r. / Przemysław Wiszewski // Nasza Przeszłość. – T. 95 (2001), s. 491-497