Rozdziały

 1. How did the Czech Hussites Become a Current Problem in the History of Socialist Poland? Ewa Maleczyńska: Between Professional and Party Historian, w: Marxism and Medieval Studies. |Marxist Historiography in East Central Europe, red. Martin Nodl, Piotr Węcowski, Dušan Zupka, Leiden: Brill, 2024 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 93), s. 174-189.
 2. Relikwiarz ze Świerzawy, pieczęć z Wrocławia. Z dziejów kultu świętych na Śląsku w 1. Połowie XV w., w: Mundus et Litterae. Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Mrozowiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę ureodzin, red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik, Wrocław: Chronicon, 2023, s. 293-308.
 3. Introduction. Legal Norms and Political Actions in Multi-Ethnic Societies, w: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, III, red. Przemysław Wiszewski, Turnhout: Brepols, 2023 (Early European Research, nr 20), s. 9-22.
 4. Ethnic Differences and Political Activities within Silesian Societies (Thirteenth–Fifteenth Centuries), w: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, III, red. Przemysław Wiszewski, Turnhout: Brepols, 2023 (Early European Research, nr 20), s. 23-44.
 5. Cooperation or Conflict within Medieval and Early Modern Multi-Ethnic Political Communities (Eastern and Southern Europe)? False Dilemma. Concluding Remarks, w: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, III, red. Przemysław Wiszewski, Turnhout: Brepols, 2023 (Early European Research, nr 20), s. 315-330.
 6. Introduction. Inter-Ethnic Relations within Multi-Ethnic Societies / Przemysław Wiszewski, w: Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, II, red. Przemysław Wiszewski, Tournhout: Brepols, 2022, s. 9-26
 7. How to Live Together? Germans and Poles in Silesia in the Thirteenth to Fifteenth Centuries / Przemysław Wiszewski, w: Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, II, red. Przemysław Wiszewski, Tournhout: Brepols, 2022, s. 141-158
 8. Concluding Remarks. Inter-Ethnic Cooperation — Fluid Networks of Everyday Practices / Przemysław Wiszewski, w: Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, II, red. Przemysław Wiszewski, Tournhout: Brepols, 2022, s. 357-362
 9. Zmiana i negocjacja. U źródeł koncepcji władzy Piastów śląskich (XII-XIII w.) / Przemysław Wiszewski // W:  Fontes historiae examinare: Studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, red. Lucyna Harc, Filip Wolański, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021, S. 65-98 DOI: https://doi.org/10.12797/9788381386524.02
 10. National Pride and Echoes of Local Identity: Public History in Silesian Towns / Przemysław Wiszewski // W: Public History in Poland / redkacja naukowa Joanna Wojdon – New York: Routledge, 2021, S. 102-120.
 11. Piastowie, władza i poddani. Postrzeganie roli władcy w monarchii Piastów (X-połowa XII w.) / Przemysław Wiszewski // W: Totius mundi philohistor : studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata / redakcja naukowa Małgorzata Delimata-Proch, Adam Krawiec, Jakub Kujawiński. – Poznań : Wydział Historii UAM, 2021. – S. 761-771. – Recenzenci : prof. UW dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UAM dr hab. Maria Solarska.
 12. Versus Lubenses: Ethnic Differences, Political Identification, and the Cohesion of Social Groups in Thirteenth- and Fourteenth-Century Silesia, Wiszewski Przemysław, W: Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 -c. 1600 / Rychterová Pavlína (red.), 2021, Turnhout, Brepols Publishers, s. 305-323, ISBN 978-2-503-58545-1. DOI:10.1484/M.CELAMA-EB.5.121226
 13. Historiographies centre-européennes et mythes des origines, David Kalhous, István Tringli, Przemysław Wiszewski, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s. 67-94
 14. L’écheveau diplomatique centre-européen, Robert Antonin, Przemysław Wiszewski, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s. 95-124
 15. L’impossible monarchie ? Principes, acteurs et symboles du jeu politique en Europe centrale, Robert Antonin, Enikő Csukovits, Przemysław Wiszewski, W: Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle / de Cevins Marie-Madeleine [i in.] (red.), 2021, Paris, Passés composés, s. 125-153
 16. Cohesion of Multi-Ethnic Societies in Medieval and Early Modern Europe, Wiszewski Przemysław, W: Memories in Multi-Ethnic Societies : Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I / Wiszewski Przemysław (red.), Early European Research, 2020, nr 15, Turnhout, Brepols Publishers, s.11-17, ISBN 978-2-503-58890-2. DOI:10.1484/M.EER-EB.5.120054
 17. Multi-Ethnicity and Memory in Medieval and Modern Societies, Wiszewski Przemysław, W: Memories in Multi-Ethnic Societies : Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I / Wiszewski Przemysław (red.), Early European Research, 2020, nr 15, Turnhout, Brepols Publishers, s.19-28, ISBN 978-2-503-58890-2. DOI:10.1484/M.EER-EB.5.120055
 18. Multi-Ethnicity or the Network of Local and Regional Identities in Silesian Medieval Historiography, Wiszewski Przemysław, W: Memories in Multi-Ethnic Societies : Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I / Wiszewski Przemysław (red.), Early European Research, 2020, nr 15, Turnhout, Brepols Publishers, s.139-160, ISBN 978-2-503-58890-2. DOI:10.1484/M.EER-EB.5.120061
 19. From the Duchy of Few to the Homeland of Many: Regional Identity in Silesian Medieval and Early Modern Historiography / Przemysław Wiszewski // W: Historiography and the Shaping of Regional Identity in Europe: Regions in Clio’s Looking Glass / ed. Dick E. H. de Boer, Luís Adão da Fonseca. – Turnhout : Brepols Publishers, 2020. – S. 91-116. – Dost?p https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/M.EER-EB.5.121488. –
 20. Jak czescy husyci stali się aktualnym problemem historii socjalistycznej Polski? : Ewa Maleczyńska i obecność husytów na Śląsku / Przemysław Wiszewski // W: Marxismus a medievistika : společné osudy? / red. Martin Nodl, Piotr Węcowski. – Praha : Filosofia, 2020. – S. 193-204
 21. State Power vs Regional Autonomy in the 15th-16th Centuries and the Question of Birth or Renewal of Regional Identity in Silesia and Transylvania / Przemysław Wiszewski, Cosmin Popa-Gorjanu // W: The historical evolution of regionalizing identities in Europe / edited by Dick E. H. de Boer, Nils Holger Petersen, Bas Spierings, Martin Van der Velde. – Bern [etc.] : Peter Lang Publishing Group, 2020. – S. 123-148
 22. Vere Polonia ceca prius erat… : Process of nation-making in the „Chronicle” of Anonymous called Gallus (1st half of the 12th century) / Przemysław Wiszewski // W: La nació a l’edat mitjana / Flocel Sabaté ed.. – Lleida : Pagès Editors, S.L., 2020. – S. 91-112. – Dostęp http://hdl.handle.net/10459.1/71017. –
 23. Czy historie regionu i lokalności może tworzyć historyk? / Przemysław Wiszewski // W: Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2018. – (Historia w Działaniu). – S. 103-119. – Bibliografia na stronach 118-119. – Rec.: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. – Publikacja finansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2018, projekt „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XV w.)”.
 24. Gospodarka, umysł i…kosmos : kanonicy regularni a góra Ślęża / Przemysław Wiszewski // W: Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem : wokół historii społecznej i gospodarczej : tom studiów dedykowany profesor Elżbiecie Kościk / redakcja Tomasz Głowiński. – Wydanie I. – Wrocław : Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2018. – S. 38-46. – Bibliografia na stronach 45-46. – Streszczenie w języku polskim. – Recenzja: prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ. – Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 25. Region as a Fluid Social Construct in Medieval Central Europe (11th-15th C.) / Przemysław Wiszewski // W: Imagined communities : constructing collective identities in medieval Europe / ed. by Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka. – Leiden ; Boston : Brill, 2018. – (Explorations in Medieval Culture ; Vol. 8). – S. 279-292. – Bibliogr.
 26. Region i lokalność – dwie twarze bliskie historii / Przemysław Wiszewski // W: Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2018. – (Historia w Działaniu). – S. 253-268. – Bibliografia na stronach 264-268. – Rec.: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. – Publikacja finansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2018, projekt „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XV w.)”.
 27. Scena : elementy historii w przestrzeni miasteczka Świerzawa w województwie dolnośląskim / Przemysław Wiszewski // W: Historia w przestrzeni publicznej / pod redakcją Joanny Wojdon. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – (Historia w Działaniu). – S. 124-129. – Bibliografia na stronach 128-129. – Recenzje: dr Dobrochna Kałwa, prof. dr hab. Stanisław Roszak.
 28. (Trans)narodowe, krzyżujące się, zaplątane… historie społeczności / Przemysław Wiszewski // W: Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2018. – (Historia w Działaniu). – S. 17-27. – Bibliografia na stronach 26-27. – Rec.: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. – Publikacja finansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2018, projekt „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XV w.)”.
 29. Bliska historia – historia obok / Przemysław Wiszewski // W: Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2018. – (Historia w Działaniu). – S. 11-14. – Bibliografia na stronie 14. – Rec.: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. – Publikacja finansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2018, projekt „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XV w.)”.
 30. Dlaczego jedna kronika? : o nieunitarystyczną analizę genezy dzieła Anonima / Przemysław Wiszewski // W: Nobis operique favete : studia nad Gallem Anonimem / pod red. Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2017. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; 46 (102)). – S. 211-222. – Bibliogr. – Recenzenci: Józef Dobosz, Halina Manikowska. – Materiały z 27. Spotkań Mediewistycznych, które odbyły się 4-6 czerwca 2014 r. w Warszawie.
 31. Podiebradzkie ślady w przestrzeni miejskiej Oleśnicy : esej interpretujący / Przemysław Wiszewski // W: Czeska historia Śląska : ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego / red. Wojciech Mrozowicz. – Wrocław ; Oleśnica : EDYCJA – Książki Naukowe i Specjalistyczne, 2017.- S. 393-404 : fot. kolor. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Recenzenci: Prof. PhDr. Marie Bláhová CSc. (Praha), Dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr (Wrocław). – Konferencja międzynarodowa na temat „Czeska historia Śląska”, która odbyła się na zamku książęcym w Oleśnicy od 6 do 8 IV 2017 r. – Książka sfinansowana z budżetu Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy w ramach obchodów Roku Czeskiego w Oleśnicy, przy udziale Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 32. Polityka i osadnictwo : przypadek pogranicza czesko-śląskiego w XIII wieku / Przemysław Wiszewski // W: Cum gratia et amicitia : studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej / pod redakcją Dagmary Adamskiej, Krystiana Chrzana i Aleksandry Pankiewicz ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. – Wydanie 1. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 2017. – S. 195-208. – Bibliografia na stronach 207-208. – Recenzenci: prof. dr hab. Mateusz Goliński, prof. dr hab. Sławomir Moździoch.
 33. The Power of a Prince : Vincentius on the Dynasty’s Source of Power / Przemysław Wiszewski // W: Writing history in medieval Poland : Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum / ed. by Darius von Güttner-Sporzyński. – Turnhout : Brepols Publishers, 2017. – (Cursor Mundi ; vol. 28). – S. 199-219. – Bibliogr. – Dostęp po zalogowaniu: https://www.brepolsonline.net/doi/10.1484/M.CURSOR-EB.5.114765. – . – Link zweryfikowany 05.03.2018
 34. Digital or Cultural Challenges? : A Polish History E-Textbook Written by the Older Generation for the Younger One / Przemysław Wiszewski // W: E-teaching history / ed. by Joanna Wojdon. – [Newcastle upon Tyne] : Cambridge Scholars Publis, 2016.- S. 3-20 : tab. – Bibliogr.
 35. Honor, konflikt i… wartości : władza Piastów po śmierci Bolesława Krzywoustego / Przemysław Wiszewski // W: Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów / pod redakcją Waldemara Graczyka, Jolanty M. Marszalskiej, Wojciecha Fałkowskiego, Leszka Zygnera. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW ; Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. – S. 75-95. – Bibliogr. – Recenzent wydawniczy: prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz. – Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów” zorg. przez Inst. Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie w dn. 22-23 października 2015 r.
 36. Multi-Layered Identity of the Medieval Silesias: Between Macro-Region and Locality / Przemysław Wiszewski // W: Collective identity in the context of medieval studies / Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín [et al.]. – Ostrava : University of Ostrava, 2016. – S. 81-95. – Bibliogr. – The publication is a result of the institutional development program of the University of Ostrava: The Collective Identity in the Social Networks of Medieval Europe, which is conducted by the Departament of History and Centre for Research in Medieval Society and Culture VIVARIUM, Faculty of Arts, University of Ostrava. – Refereed by: Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masaryk University, Brno), doc. Mgr. Antonín Kalous, MA, Ph.D. (Palacký University, Olomouc)
 37. Zmarnowana szansa? : polski e-podręcznik do historii w szkołach podstawowej i ponadpodstawowych / Przemysław Wiszewski // W: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla. – Toruń : SOP Oświatowiec, 2016. – (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 11). – S. 49-61 : tab. – Bibliogr. – Recenzja: prof. Grzegorz Radomski
 38. Historyczne refleksje nad chrystianizacją Polski w kontekście funeralnym / Przemysław Wiszewski // W: Cmentarzyska – relacje społeczne i międzykulturowe / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński . – Poznań : Biblioteka TELGTE Wydawnictwo, 2015. – (Funeralia Lednickie ; 17). – S. 121-127. – Bibliogr. – Recenzenci: Krzysztof Borysławski, Henryk Mamzer ; – [Siedemnaste Funeralia Lednickie w Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy, maj 2014]
 39. Czy wciąż jest szansa na archeostorię ? : interdyscyplinarne dyskusje archeologów i historyków wokół tego samego / Przemysław Wiszewski // W: V Kongres Mediewistów Polskich „Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu”, Rzeszów, 20-24 września 2015 : księga abstraktów / oprac. Szymon Wieczorek, Remigiusz Gogosz, Leszek P. Słupecki, Sylwai Jędrzejewska. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – S. 69-70
 40. Conceptions of the Thirteenth Century Piast Power and Communication Between Dukes and their People : Histoire Croisée and Medieval Sources / Przemysław Wiszewski // W: Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200-1800 / Veronika Čapská in collaboration with Robert Antonín and Martin Čapský. – [Praha] : European Social Fund ; Opava : Silesian University, 2014. – S. 241-273. – Bibliogr. – Refereed by: Doc. Mgr. Antonín Kalous, MA, PhD, Mgr. Elizabeth Woock, BA – Konferencja : Opava, 5-6 December 2012
 41. In the shadow of nation-states : Silesia divided (1918-1945) / Przemysław Wiszewski // W: Region divided : times of nation-states (1918-1945) / eds. Marek Czapliński, Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar (chapters), Przemysław Wiszewski and Maciej Zińczuk (summaries). – Wrocław: Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2014. – (Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c.1000-2000) ; vol. 4). – S. 9-16. – Streszcz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63930. – . – Link zweryfikowany 26.03.2015. – Recenzent: Piotr Greiner.
 42. Między obrazem a rzeczywistością : władza książęca w kronice mistrza Wincentego / Przemysław Wiszewski // W: Potestas et societas : władza w średniowiecznej Europie / red. Przemysław Wiszewski, Joanna Wojtkowiak. – Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2014. – (Poszukiwanie przeszłości. Szkice z historii i metody badań historycznych [red. Przemysław Wiszewski, Joanna Wojtkowiak] ; t. 1). – S. 83-109. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., pol. – Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79137. – . – Link zweryfikowany 08.02.2017. – Recenzent: Prof. dr hab. Rościsław Żerelik
 43. Different visions for different publicity? : the early Piasts communication strategy (c. 962-1058) / Przemysław Wiszewski // W: Consensus or violence? : cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) / ed. by Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski. – Wrocław :Institute of History at the University of Wrocław, 2013. – (Interdisciplinary Medieval Studies ; vol. 1). – S. 315-331. – Bibliogr. – W spisie treści podano inny podtytuł publikacji: „Different visions for different publicity? : early Piasts’ propaganda of power (up to 1054)”
 44. Henryk Pobożny – cnota i polityka / Przemysław Wiszewski // W: Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny / red. Stanisław Andrzej Potycz. – Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne ; Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2013. – (Biblioteka Diecezji Legnickiej ; 54). – S. 37-54. – Wykład odczytany 26 kwietnia 2012 r. – Książka dokumentuje działania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, zaangażowanego w promocję wybitnych chrześcijan.
 45. Herzogliche Stifter und Frauenklöster in Schlesien (13.-Mitte 14. Jahrhundert) / Przemysław Wiszewski // W: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen / (Hg.) Eduar Mühle. – Berlin : Akademie Verlag, 2013. – (StiftungsGeschichten ; Bd. 9). – S. 455-481. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem.
 46. Karol Maleczyński i tradycje lwowskiej szkoły mediewistycznej we Wrocławiu / Przemysław Wiszewski // W: Wybitni wrocławianie : kalejdoskop postaci – portret miasta / pod red. Sławomira Szymańskiego, Joanny Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza Straucholda. – Wrocław : Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2013. – (Wybitni Wrocławianie ; t. 5). – S. 166-184. – Bibliogr. – Recenzja naukowa: prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
 47. Many communities, too little community? : conclusions on the analysis of region-integrating forces in medieval Silesia / Przemysław Wiszewski // W: The long formation of the Region Silesia (c. 1000-1526) / ed. Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar]. – Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2013. – (Cuius regio? : Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) ; vol. 1). – S. 237-242. – Streszcz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Repozytorium UWr: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52746. – . – Link zweryfikowany 07.08.2014. – Recenzent: Mateusz Goliński.
 48. The multi-ethnic character of medieval Silesian society and its influence on the region’s cohesion (12th-15th centuries) / Przemysław Wiszewski // W: The long formation of the Region Silesia (c. 1000-1526) / ed. Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar]. – Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2013. – (Cuius regio? : Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) ; vol. 1). – S. 167-192. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.repozytorium,uni.wroc.pl/publication/52746. – . – Link zweryfikowany 06.08.2014. – Recenzent: Mateusz Goliński.
 49. Politics and Change : the Silesian Dukes and the Transformation of the Land in the Thirteenth and Fourteenth Centuries / Przemysław Wiszewski // W: Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe : Interactions Between Environmental Settings and Cultural Transformations / ed. by Sunhild Kleingärtner, Timothy P. Newfield, Sébastien Rossignol, Donat Wehner. – Toronto : Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2013. – (Papers in Mediaeval Studies ; 23). – S. 183-203. – Bibliogr. – „Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe”, York University, Toronto, Ont., March 26-27, 2010]
 50. Region-integrating or region-disintegrating? : the social groups of medieval Silesia examined in the context of their political activity (from the last decades of the 12th century to the 15th century) / Przemysław Wiszewski // W: The long formation of the Region Silesia (c. 1000-1526) / ed. Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar]. – Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2013. – (Cuius regio? : Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) ; vol. 1). – S. 129-166 : tab. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52744. – . – Link zweryfikowany 07.08.2014. – Recenzent: Mateusz Goliński.
 51. Whose region is it? : a few words on a certain research project and Silesian history / Przemysław Wiszewski // W: The long formation of the Region Silesia (c. 1000-1526) / ed. Przemysław Wiszewski ; [transl. by Katarzyna Hussar]. – Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2013. – (Cuius regio? : Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) ; vol. 1). – S. 9-17. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52739. – . – Link zweryfikowany 07.08.2014. – Recenzent: Mateusz Goliński.
 52. W kręgu dyskusji nad kryzysem państwa pierwszych Piastów : posłowie do drugiego wydania / posł. Przemysław Wiszewski // W: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku / Danuta Borowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013. – S. 172-187. – Bibliogr.
 53. Historia bez przyszłości? : esej na marginesie współczesnych uwarunkowań nauk historycznych / Przemysław Wiszewski // W: Historicae viae : studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej / [red. nauk. Mateusz Goliński i Stanisław Rosik]. – Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2012. – (Scripta Historica Medievalia / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV wieku ; t.1). – S. 121-138. – Bibliogr. – Recenzenci: Marek Cetwiński, Roman Czaja
 54. O istocie władzy króla dialogi ważne, choć nie-rzeczywiste : esej na marginesie przekazów kronikarskich o sporze króla Bolesława II z biskupem Stanisławem / Przemysław Wiszewski // W: Królowie i biskupi w średniowieczu : wykłady poularno-naukowe zorganizowane w ramach VIII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 2-3 czerwca 2012 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego. – Poznań : Muzeum Archeologiczne ; Ląd : [s.n.], 2012. – S. 49-62 : il. – Bibliogr.
 55. „Poszukiwana – poszukiwany, czyli Wanda i Leszek albo kto został przebrany?” : o integralności narracji dziejopisarskiej i wielości uprawnionych interpretacji na przykładzie „Kroniki” Mistrza Wincentego / Przemysław Wiszewski // W: Historia Narrat : studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi / red. Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 145-158. – Bibliogr. – Recenzent: Prof. dr hab. Adam Kras. – W druku błędnie podano afiliację Uniwersytet Warszawski – według oświadczenia autora praca powstała na Uniwersytecie Wrocławskim.
 56. Przekraczanie barier czy ich tworzenie? : esej o drodze do dialogu nauk historycznych na marginesie książki Teresy Rodzińskiej-Chorąży „Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XII wieku ” (Kraków 2009) / Przemysław Wiszewski // W: Archaelogia versus historiam – historia versus archaelogiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze? / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła, Dariusza A. Sikorskiego. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Muzeum Archeologiczne, 2012. – (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii i Nauk Społecznych ; Prace Komisji Archeologicznej ; T. 29). – S. 225-231. – Bibliogr. – Recenzenci: Kóčka-Krenz Hanna, Słupecki Leszek P. – Konferencja naukowa pt. „Archaelogia versus historiam – historia versus archaelogiam”, która odbyła się 27 listopada 2009 r. w poznańskim Pałacu Górków
 57. W cieniu cesarskiego orła ” Legnica pod rządami Habsburgów (1675-1740) / Przemysław Wiszewski // W: Jeremias Joseph Knechtel (1679-1750) : legnicki malarz doby baroku / pod red. Andrzeja Kozieła i Emilii Kłody. – Legnica : Muzeum Miedzi , 2012. – S. 15-35 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. – Wystawa „Jeremias Joseph Knechtel (1679-1750). Legnicki malarz doby baroku”, zorg. przez Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, październik 2012 – kwiecień 2013
 58. „Chrześcijański książę Henryk” : wokół pobożności księcia śląskiego Henryka I Brodatego / Przemysław Wiszewski // W: Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu / oprac. zb. pod red. nauk. Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka. – Warszawa : Wydaw. DiG, 2011. – S. 187-221. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – III Kongres Mediewistów Polskich. Łódź, 22-24 września 2008 r. Spotkanie zorganizowane pod hasłem „Polska i Europa w średniowieczu-przemiany strukturalne”
 59. The death of St Stanisław, Bishop of Kraków in ca. 1079 and three faces of truth in history : primary sources, historical studies and history in education / Przemysław Wiszewski // W: What is truth? : in philosophy and in different scientific disciplines : proceedings of the symposium at the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna 3rd-4th June 2009 / ed. Hashi Hisaki and Józef Niżnik. – Vienna : Wien Kultur, 2011. – (Polish Academy of Sciences [Warszawa] / Scientific Centre [Wien] : Conference Proceedings and Monographs ; vol. 9). – S. 71-87. – Bibliogr.
 60. Ścięte drzewo i zapomniany gay : przyczynek do problemu geografii swojskości na średniowiecznym Śląsku / Przemysław Wiszewski // W: Śląsk : kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII wieku) = Schlesien : Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts) / [red. nauk. Stanis?aw Rosik, Thomas Wünsch]. – Wroc?aw : Wydaw. Chronicon, 2011. – (Radices Silesiae – Silesiacae Radices / red. Marie Bláhová, Stanisław Rosik, Thomas Wünsch ; vol. 1). – S. 77-95. – Bibliogr. – Streszczenie w języku niemieckim. – Recenzent: Rościsław Żerelik. – Konferencja w Środzie Śląskiej w 2009 roku. – Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc?awskiego.
 61. Śmierć i nieśmiertelność w grze o zjednoczenie społeczności : głos na marginesie społecznych funkcji średniowiecznych przedstawień zgonu Henryka II Pobożnego / Przemysław Wiszewski // W: Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu w 1241 roku – miejsce, tło, środowisko, relacje / pod red. Kazimiery Jaworskiej. – Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011. – S. 31-45. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., niem. – Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk. – Materiały konferencji naukowej zorg. 5 kwietnia 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
 62. Bruno jako opiekun dworu Bolesława Chrobrego : przyczynek do dziejów komunikacji pierwszych Piastów z elitami Rzeszy / Przemysław Wiszewski // W: Bruno z Kwerfurtu: osoba-dzieło-epoka / red. nauk. Marian Dygo, Wojciech Fałkowski. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010. – S. 209-226. – Bibliogr. – Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w dn. 15-16 czerwca 2009 r.
 63. Dagome iudex et Ote senatrix – on the place of the Polish ruler in the aristocratic circle of the Holy Roman Empire at the close of the tenth century / Przemysław Wiszewski // W: Potestas et communitas : Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe = Interdisciplinary Studies of the Constitiution and Demostration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe / Hrsg./eds. Aleksander Paroń, Sébastien Rossignol, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Grisza Vercamer. – Wrocław ; Warszawa : Wydaw. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2010. – S. 111-123. – Bibliogr. – Recenzenci: Prof. Andrzej Janeczek, Prof. Bogdan Balcer i in.
 64. Dagome iudex – Mieszko I wobec Rzeszy / Przemysław Wiszewski // W: Świat średniowiecza : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi / red. nauk. Agnieszka Bartoszewicz [et al.]. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – S. 441-453. – Bibliogr.
 65. Dlaczego cesarz został kuchcikiem, a Piastowie przestali być królami? : przyczynek źródłoznawczy z historii mentalności i polityki XIII-wiecznych Ślązaków / Przemysław Wiszewski // W: Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata / pod red. Anny Odrzywolskiej-Kidawy. – Warszawa : DiG, 2010. – S. 91-98. – Bibliogr.
 66. How many sources in a source…On the multiplicity of voices in the narration structure in the Chronicle by Gallus Anonymous / Przemysław Wiszewski // W: Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective of the latest research / [ed. Krzysztof Stopka]. – Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, 2010. – S. 1-17 : tab. – Bibliogr.
 67. Owoc ostateczny : czy pochówki władców mogą zaprowadzić nas do świata wartości Piastów (do około 1370 r.)? / Przemysław Wiszewski // W: Tak więc po owocach poznacie ich : Funeralia Lednickie, spotkanie 12 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. – Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2010. – S. 149-160 : tab. – Bibliogr. – Recenzenci: Henryk Mamzer, Jan Strzałko. – Pokłosie dwunastych warsztatów archeologiczno-antropologicznych „Funeralia Lednickie”, które odbyły się dn. 13-14 maja 2009r. na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 68. Rex in regno suo? : wokół wyobrażeń i propagandy władzy królewskiej Piastów (do 1296 r.) / Przemysław Wiszewski // W: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku : mocenské souvislosti a paralely / Martin Wihoda, Lukáš Reitinger a kolektiv. – Brno : Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. – (Edice Země a Kultura ve Střední Evropě Sv. 14). – S. 416-483. – Bibliogr. – Recenzovali: Prof. PhDr. Peter Čornej, DrSc., Prof. PhDr. Josef Válka, CSc.
 69. Spór o honor pierwszych Piastów i ich miejsce wsród arystokracji Rzeszy : przekaz Thietmara z Merseburga / Przemysław Wiszewski // W: Spory o čest ve středověku a raném novověku / Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková a kolektiv. – Brno : Vydala Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. – (Edice Země a Kultura ve Střední Evropě ; sv. 16). – S. 11-45. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., s. 245-246. – Recenzja: Mgr. Martin Čapský, Ph.D., Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
 70. Wielki Fryderyk w małych historiach : esej na marginesie powojennej historiografii miast śląskich / Przemysław Wiszewski // W: Bitwa pod Lutynią (1757) : historia i tradycja / pod red. Rościsława Żerelika, Stanisława Rosika i Grzegorza Borowskiego. – Wrocław : Chronicon, 2010. – (Colloquia ; 6). – S. 157-164. – Bibliogr. – Recenzent : Mateusz Goliński. – Materiały z konferencji naukowej,Środa Śląska, 5-6 grudnia 2007 r.
 71. Zmierzch humanistyki na Uniwersytetach? : esej z tezą / Przemysław Wiszewski // W: Monografia towarzysząca projektowi „Akademik – młody przedsiębiorca. Bo wiedza to największy kapitał” / red. Zbigniew Kadłubek ; Universitas Nova, Innowacyjny Uniwersytet. – Katowice : PARA : Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – S. 65-74. – Recenzja : Tadeusz Sławek.
 72. Czyja tradycja? : z rozważań nad uwarunkowaniami kształtowania tożsamości Piastów i Polaków w XI-XII wieku / Przemysław Wiszewski // W: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów : materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 września 2006 roku / pod red. Józefa Dobosza. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – S. 361-365. – Bibliogr.
 73. Nowe jak stare, czyli o tradycjach z falsyfikatów lubiąskiego dokumentu fundacyjnego (XIII-XIV w.) / Przemysław Wiszewski // W: Stare i nowe w średniowieczu : pomiędzy innowacją a tradycją / pod red. Sławomira Moździocha. – Wrocław : Wydaw. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział we Wrocławiu, 2009. – (Spotkania Bytomskie ; 6). – S. 411-427. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 74. Piastowskie nekropolie 2 połowy X w.- 1 połowy XII w. : między kością w ziemi i pożądaniem w książce / Przemysław Wiszewski // W: Metody. Źródła. Dokumentacja : Funeralia Lednickie, spotkanie 11 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. – Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, 2009. – S. 319-326. – Bibliogr. – Recenzenci: Henryk Mamzer, Jan Strzałko. – Publikacja stanowi zbiór materiałów zgromadzonych w wyniku 11 warsztatów archeologiczno-antropologicznych, które odbyły się w dn. 14-15 maja 2008 r. na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 75. Podsumowanie najnowszych dziejów miasta / Przemysław Wiszewski // W: Śląsk. Z. 9, Legnica / red. nauk. Rafał Eysmontt i Mateusz Goliński ; oprac. Małgorzata Chorowska [et al.]; tł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Atlas historyczny miast polskich ; t. 4) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3186). – S. 33. – Tekst w jęz. niem. pt. : „Zusammenfassung der neuesten Stadtgeschichte” na s. 79. – Recenzja : Zdzisław Noga, Marian Rębkowski.
 76. Polska w kronice Mistrza Wincentego : ze studiów nad terminologią dzieła i hierarchiami wartości w Polsce pełnego średniowiecza / Przemysław Wiszewski // W: Onus Athlanteum : studia nad Kroniką biskupa Wincentego / pod red. Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” ; Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 25). – S. 75-90. – Bibliogr. – Recenzenci: dr hab. Zbigniew Dalewski, doc. dr hab. Mieczysław Mejor. – Konferencja naukowa upamiętniająca osiemsetną rocznicę objęcia przez Wincentego biskupstwa krakowskiego. Obrady odbyły się w Instytucie Badań Literackich PAN na Spotkaniach Mediewistycznych 4-6 czerwca 2008 r. w Warszawie.
 77. Społeczne i gospodarcze przesłanki kształtowania topografii Legnicy (2 połowa XX wieku) / Przemysław Wiszewski // W: Śląsk. Z.9, Legnica / red. nauk. Rafał Eysmontt i Mateusz Goliński ; oprac. Małgorzata Chorowska [et al.] ; tł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Atlas historyczny miast polskich ; t. 4) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3186). – S. 31-32. – Tekst w jęz. niem. pt. „Soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen der topographischen Entwicklung von Liegnitz (zweite Hälfte des 20.Jhs.)” na s. 76-78. – Recenzja : Zdzisław Noga, Marian Rębkowski.
 78. Społeczne i gospodarcze przesłanki kształtowania topografii Legnicy (XIX-XX wiek) / Przemysław Wiszewski // W: Śląsk. Z.9, Legnica / red. nauk. Rafał Eysmontt i Mateusz Goliński; oprac. Małgorzata Chorowska [et al.] ; tł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Atlas historyczny miast polskich ; t. 4) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3186). – S. 22-25. – Tekst w jęz. niem. pt. „Soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen der topographischen Entwicklung von Liegnitz (19.-20. Jahrhundert)” na s. 67-70. – Recenzja : Zdzisław Noga, Marian Rębkowski.
 79. Archeologów i historyków wizje zjazdu w Gnieźnie z roku 1000 – w stronę „interpretacji kulturowej” / Przemysław Wiszewski // W: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych : zbiór studiów / pod red. Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza. – Zabrze : Wydawnictwo Inforteditions, 2008. – S. 107-112. – Bibliogr. – Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w marcu 2007 r. przez Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 80. Historiography, archaeology and reality of power : conceptions of a territorial-political divisions of Poland (10th c. up to 1138) : an essay / Przemysław Wiszewski // W: Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby = Herrschaft und Socialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe = Power and social structures in the Middle Ages East of the Elbe : materiały konferencyjne / red. Aleksander Paroń, Sébastien Rossignol, Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Grischa Vercamer. – Wrocław ; Göttingen : Wydaw. Nauk. „Akapit”, 2008. – S. 81-88. – Bibliogr. – Drugie spotkanie grupy roboczej „Gentes trans Albiam-Europa na wschód od Łaby w średniowieczu” współorg. przez Inst. Archeologii i Etnologii PAN oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 81. How far can you go with emotions? : the Gniezno meeting of the Emperor Otto III and Boleslaw the Brave in the year 1000 / Przemysław Wiszewski // W: Meetings with emotions : human past between antropology and history : (historiography and society from the 10th to the 20th century) : studies / ed. by Przemysław Wiszewski. – Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2008. – (Disputationes ; 2). – S. 77-87. – Bibliogr. – Recenzent: Marie Bláhová.
 82. Mniszki w „czasach przemian” : szkice o konwencie cysterek w Trzebnicy w XV-pocz. XVII wieku / Przemysław Wiszewski // W: Hominem quaerere : człowiek w źródle historycznym / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 177). – S. 429-465. – Bibliogr. – Recenzenci: Józef Dobosz, Stefan Kwiatkowski. – Pokłosie V Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod tyt.: „Hominem quaerere”, które odbyły się 26-29 maja 2004 roku w Jugowicach.
 83. Płótno, Reformacja i poezja : współczesne rozważania historyków wokół wczesnonowożytnych dziejów Jeleniej Góry (do 1740r) / Przemysław Wiszewski // W: Jelenia Góra i Jeleniogórzanie : 900 lat tradycji : materiały z sesji naukowej Jelenia Góra, 19-20 czerwca 2008 r. / pod red. Marcina Zwiły i Ivo Łaborewicza. – Jelenia Góra : Jeleniogórskie Centrum Infornacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, 2008. – (Rocznik Jeleniogórski; T. 40, supl.). – S. 85-96 : il. – Bibliogr.
 84. Religijność średniowiecznych zakonnic na ziemiach polskich : problem modeli i źródeł na przykładzie opactwa w Trzebnicy (XIII-XV w.) / Przemysław Wiszewski // W: Animarum cultura: studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu. T. 1, Struktury kościelno-publiczne / pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha Brojera. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2008. – (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia ; 4). – S. 353-380. – Bibliogr.
 85. Wokół prawdy o śmierci biskupa Stanisława : bardzo konsekwentny esej na marginesie rozterek dwudziestowiecznej mediewistyki polskiej (Tadeusz Wojciechowski, Marian Plezia, Gerard Labuda) / Przemysław Wiszewski // W: Mediewistyka polska w XX wieku : (wybrane problemy) / pod red. Stefana Kwiatkowskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2008. – (Colloquia V). – S. 77-91. – Bibliogr. – Recenzent: Marek Cetwiński. – Materiały z 2 Kongresu Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 roku
 86. Griphus rex… Wokół natury władcy w „Kronice” Kadłubka / Przemysław Wiszewski // W: Z pomocných věd historických. 16, Inter laurum et olivam / vědečtí redaktoři Jiří Šouša, Ivana Ebelová. – V Praze : Karolinum, 2007. – (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2/2002). – S. 403-413. – Bibliogr. – Recenzovali: prof. Ph Dr. Robert Kvaček, Ph Dr. Lenka Linhartová. Miscellanea Mariae Bláhová Professorissae dicta
 87. Historia religii i Kościoła / Przemysław Wiszewski // W: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych / red. Marek Czapliński, Jacek Dębicki, Tomasz Przerwa. – Wrocław : GS Media, 2007. – S. 173-179. – Bibliogr. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych”, która odbyła się 25 i 26 września 2007 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – Recenzent: dr hab. Janusz Spyra.
 88. Mieszko I jako komes i margrabia w pamięci mnichów z Fuldy : przyczynek do problemu obecności Piastów w świecie arystokracji ottońskiej Rzeszy / Przemysław Wiszewski // W: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach / red. nauk. Antoni Barciak. – Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris- Instytut Górnośląski, 2007. – S. 189-198. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. – Materiały X międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. : „Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach” zorg. w dn. 16-17 listopada 2006 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Recenzent: prof. dr hab. Jan Pakulski
 89. Zemsta, zemsta na wroga… czy wyzwanie? : rzecz o obcinaniu głów zmarłym i społecznym wymiarze emocji (Ebo, III, 13) / Przemysław Wiszewski //W: Cor hominis : wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; [T.] 176). – S. 61-73. -Bibliogr. – Pokłosie siódmej konferencji z cyklu „Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne”, która odbyła się na przełomie maja i czerwca 2006 r. – Recenzenci: Antoni Barciak, Andrzej Dąbrówka.
 90. Zwischen Chor und Krypta. Die schlesischen Herzöge, Zisterzienser und Zisterzienserinnen im 12.-14. Jahrhundert / Przemysław Wiszewski // W: Adlige-Stifter-Mönche : zum Verhältnis zwischen : Klöstern und mittelalterlichem Adel / hrsg. von Nathalie Kruppa. – Göttingen : Vandenhoeck / Ruprecht, 2007. – (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte ; Bd.227 ; Studien zur Germania Sacra ; Bd. 30). – S. 225-260. – Bibliogr. – „Adlige-Stifter-Mönche. Zum Verhältnis zwischen Klöstern und mittelalterlichem Adel” die am 23. und. 24 Juni 2006 am Max- Planck-Institut für Geschichte in Göttingen stattfand, besprochen
 91. Badania nad średniowieczną sfragistyką kościoła śląskiego / Przemysław Wiszewski // W: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej: stan i perspektywy badań / pod red. Zenona Piecha, Jana Pakulskiego i Jana Wroniszewskiego. – Warszawa : Wydaw. DiG, 2006. – S. 119-133. – Bibliogr. – Konferencja pt. Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem dawnej Rzeczypospolitej, która odbyła się w Toruniu w dn. 4-5 grudnia 2003 r.
 92. Między konwencją, polityką i modą : średniowieczne śląskie pieczęcie miejskie z wizerunkami świętych / Przemysław Wiszewski // W: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym : materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny 14-15 grudnia 2000 r. / pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego. – Lublin [etc] : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Instytut Badawczy „Libra”, 2006. – (Biblioteka Wschodniego Rocznika ; no 4). – S. 263-312 : tab. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Recenzenci : Maria Starnawska, Marek Wagner.
 93. Niejednoznaczna starość Mieszka Starego w „Kronice Polskiej” Wincentego zwanego Kadłubkiem / Przemysław Wiszewski // W: Starość – wiek spełnienia : Funeralia Lednickie, spotkanie 8 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. – Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2006. – S. 237-240. – Bibliogr. – Recenzenci : Henryk Mamzer, Jan Strzałko.
 94. Nowożytne dzieje chrześcijaństwa na Dolnym Śląsku (1526-1806) / Przemysław Wiszewski // W: Dolny Śląsk : monografia historyczna / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2880). – S. 261-295. – Recenzenci: Lech Leciejewicz, Mieczysław Pater. – Dodruk publikacji w 2009 r.
 95. Po co Mieszko wzrok odzyskał, czyli między historią a „wiedzą o człowieku” : kultura Anonima zwanego Gallem i kłopoty interdyscyplinarnych badań pewnej legendy / Przemysław Wiszewski // W: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarności badań historycznych / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 175). – S. 457-473. – Bibliogr. – Materiały z VI Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych Ad fontes, które odbyły się w Jamrozowej Polanie w dniach 4-7 maja 2005 r. – Recenzenci : Halina Manikowska, Borys Paszkiewicz
 96. Wiek złoty-wiek spiżowy : Środa Śląska w czasach habsburskich (1526-1742) / Przemysław Wiszewski // W: Środa Śląska : dzieje miasta wina i skarbów / pod red. Rościsława Żerelika ; oprac. zespół Artur Błażejewski [et al.]. – Wrocław : Wydaw. GAJT, 2006. – S. 91-161 : il., tab. – Recenzenci: dr hab. prof. UWr Jerzy Maroń, dr hab. Grzegorz Strauchold
 97. „dedit se et omnia sua…beato Bartholomeo” : wokół motywacji czynności dewocyjnych i sporów ekonomicznych na XIII-wiecznym Śląsku / Przemysław Wiszewski // W: Do, ut des – dar, pochówek, tradycja : Funeralia Lednickie, spotkanie 7 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. – Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu, 2005. – S. 301-308. – Bibliogr. – 7. warsztaty archeologiczno-antropologiczne, Ostrów Lednicki, 11-12 maja 2004 r. – Recenzenci: Henryk Mamzer, Jan Strzałko.
 98. Die Erwartungen des Historikers und die Möglichkeiten des Herausgebers : zur Edition der frühneuzeitlichen Briefe der Liegnitz-Brieger Piasten / Przemysław Wiszewski // W: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003 / 2004 : Historiographie, Briefe un Korrespondenzen editorische Methoden / hrsg. von Matthia Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarbeit von Antje Thumser. – Toruń, 2005. – (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächkreises für Quellenedition ; 3). – S. 271-282. – Bibliogr. – Materiały z 5. Editionswissenschaftliche Kolloquium, Berlin, 2003 r. i 6. Editionswissenschaftliche Kolloquium, Toruń, 2004 r.
 99. Gezähmte Fremdheit : die niedersächsische Episode in der Reisebeschreibung von Friedrich Wilhelm von Posadowsky / Przemysław Wiszewski // W: Niedersachsen – Niederschlesien : der Weg beider in die Geschichte / Hrsg. von Wojciech Mrozowicz und Leszek Zygner. – Göttingen, Breslau, 2005. – S. 103-113. – Bibliogr. – Materialen der internationalen Tagung „Niedersachsen-Niederschlesien : der Weg beider in die Geschichte”, Göttingen, 11 November 2003.
 100. Między źródłem a historiografią : kilka uwag o możliwościach wykorzystania źródeł do dziejów klasztoru Bernardynów w Jaworze / Przemysław Wiszewski // W: Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu / red. nauk. Jakub Kostowski. – Wrocław, 2005. – S. 134-153. – Bibliogr. – Materiały z konferencji naukowej „Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu”, Muzeum Regionalne w Jaworze, 23 X 2003 r.
 101. Piąte koło i złoty dzban, czyli profetyczna wizja w „Kronice” Kadłubka (III, 26) / Przemysław Wiszewski // W: Causa creandi : o pragmatyce źródła historycznego / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 171). – S. 479-495. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Recenzenci: Lech Leciejewicz, Janusz Tandecki. – Materiały czwartej konferencji z cyklu „Ad fontes.Interdyscyplinarne spotkania historyczne”, 2003 r.
 102. Źródło, którego nie ma. Przekaz ustny w kształtowaniu wyobraźni historycznej wczesnośredniowiecznych mieszkańców Polski / na marginesie „Kroniki” Anonima zwanego Gallem? / Przemysław Wiszewski // W: Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska / red. nauk. Antoni Barciak. – Katowice, 2005. – S. 22-55. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. – VIII Międzynarodowa konferencja z cyklu Kultura Europy Środkowej – Recenzent Tomasz Falęcki
 103. Co wynika z dokumentu, czyli o niedyplomatycznym wykorzystaniu XIII-wiecznych dyplomatów lubi?skich / Przemys?aw Wiszewski // W: Ad fontes : o naturze ?ród?a historycznego / pod redakcj? Stanis?awa Rosika i Przemys?awa Wiszewskiego. – Wroc?aw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, 2004. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 170). – S. 331-336. – Dost?p: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120146. – link zweryfikowany 20.06.2022. – Recenzja: Wojciech Iwa?czak, Lech Leciejewicz. – Materia?y trzeciej konferencji z cyklu „Ad fontes – interdyscyplinarne spotkania historyczne”, Lubawka 22-25 maja 2002 r, zorganizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc?awskiego.
 104. Dlaczego Henryk syn Bolesława Wysokiego został Brodatym, czyli wokół różnych znaczeń brody księcia / Przemysław Wiszewski // W: Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu : spotkania bytomskie V / pod red. Sławomira Moździocha. – Wrocław, 2004. – S.41-59 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem.
 105. Filiolus mihi charus (…) placide et pie migravit : ?mier? dziecka w XV-XVI-wiecznej ?l?skiej rodzinie mieszcza?skiej : ?wiadectwo ?widnickiej „Kroniki rodu Thommendorfów” / Przemys?aw Wiszewski // W: Dusza maluczka, a strata ogromna : Funeralia Lednickie – spotkanie 6 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesi?ski. – Pozna?, 2004. – S. 43-47. – Bibliogr. – Recenzenci: Jan Strza?ko.
 106. Herb mało użyteczny : o słabości tradycji heraldycznej wybranych klasztorów żeńskich na Śląsku (XIII-I połowa XIX w.) / Przemysław Wiszewski // W: Polska heraldyka kościelna : stan i perspektywy badań / pod red. Krzysztofa Skupieńskiego i Anzelma Weissa. – Warszawa, 2004. – S. 59-77 : il. – Bibliogr. – Materiały z konferencji zorg. przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii Kościoła Katolickiego KUL wraz z lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, która odbyła się w Bibliotece KUL w dniach 12-13 listopada 2000 r.
 107. Klasztor benedyktynek w Rzeczpospolitej XVII w. w ?wiecie kap?anów i zakonnic / Przemys?aw Wiszewski // W: Staropolski ogl?d ?wiata : materia?y z konferencji, Wroc?aw 23-24 pa?dziernika 2004 r. / pod redakcj? Bogdana Roka i Filipa Wola?skiego. – Wroc?aw : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc?awskiego i Wroc?awskie Towarzystwo Mi?o?ników Historii , 2004. – (Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?awskie Towarzystwo Mi?o?ników Historii ; 36). – S. 65-74. – Dost?p: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119919. – link zweryfikowany 19.05.2022. – Recenzent: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski.
 108. Krajobraz epigraficzny kościoła klasztornego benedyktynek w Legnicy (XIV-XIX w.) / Przemysław Wiszewski // W: Studia Epigraficzne. T. 1 / pod red. Joachima Zdrenki. – Zielona Góra, 2004. – S. 55-65 : rys. – Bibliogr. – Materiały z II Konferencji Epigraficznej, Zielona Góra, 15 października 2002 r.
 109. Opactwo cysterek trzebnickich w krajobrazie religijnym późnośredniowiecznego Śląska (druga połowa XIV – pierwsza ćwierć XVI w.) / Przemysław Wiszewski // W: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r. / red. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek. – Poznań, 2004. – S. 497-504. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
 110. Opieka nad potrzebującymi w śląskich klasztorach żeńskich w średniowieczu / Przemysław Wiszewski // W: Curatores pauperum : źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej / red. Antoni Barciak. – Katowice, 2004. – S. 172-185. – Materiały VII zabrzańskiej międzynarodowej konferencji naukowej (13-14 listopada 2003 r.) z cyklu Kultura Europy Środkowej.
 111. Agresorzy – obrońcy : Szwedzi wobec Rzeczpospolitej i na Śląsku / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski // W: Agresorzy – obrońcy : obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII-XVIII wieku : katalog wystawy / pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Agnieszki Seidel-Grzesińskiej. – Wrocław, 2003. – S. 7-11
 112. Miejsce gospodarki w świecie według Ludolfa z Żagania : (na marginesie „Katalogu opatów żagańskich”) / Przemysław Wiszewski // W: Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej / red. nauk. Antoni Barciak. – Katowice, 2003. – S. 236-245. – Materiały VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Kultura Europy Środkowej”.
 113. Średniowieczne księżne śląskie wobec świata – świadectwa sfragistyczne / Przemysław Wiszewski // W: Kobieta, śmierć, mężczyzna : Funeralia Lednickie – spotkanie 5 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. – Poznań, 2003. – S. 149-157. – Bibliogr. – Materiały 5. warsztatów archeologiczno-antropologicznych, Ostrów Lednicki, 8-9 maja 2002 r.
 114. Życie zakonne w oczach elity intelektualnej Śląska średniowiecznego i nowożytnego : przemiany pewnego motywu / Przemysław Wiszewski // W: Studia z historii średniowiecza / pod red. Mateusza Golińskiego. – Wrocław, 2003. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 163). – S. 183-216. – Bibliogr.
 115. Ikonografia i polityka – czy Leszek Czarny dążył do zjednoczenia Polski? / Przemysław Wiszewski // W: Imago narrat : obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław, 2002. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 161). – S. 293-301. – Bibliogr. – Dostąp: https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119837. – . – Materiały z II Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych „Ad fontes” pn. „Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich od pradziejów po czasy nowożytne” zorg. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 29 listopada-1 grudnia 2001 r. w Kudowie Zdroju.
 116. Kolegium Jezuickie we Wrocławiu i utworzenie Uniwersytetu Leopoldyńskiego w 1702 roku : złota bulla cesarza Leopolda I z 21 października 1702 roku / Przemysław Wiszewski // W: Cztery początki : dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Rościsława Żerelika. – Wrocław, 2002. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2388). – S. 29-50. – Zawiera tekst bulli w jęz. łac. i pol.
 117. Nonnenklöster in Schlesien bis 1810 : Forschungsstand und Forschungsperspektiven / Przemysław Wiszewski // W: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum. Teilband 1 / Joachim Köhler, Rainer Bendel (Hrsg). – Münster, 2002. – (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa ; 1). – S. 327-336. – Bibliogr.
 118. Pod rządami Wiednia i Berlina : lata 1526-1945 / Przemysław Wiszewski // W: Dzieje Powiatu Wrocławskiego / Wojciech Fabisiak [et al. ; red. naukowa Rościsław Żerelik]. – Wrocław, 2002. – S. 109-279 : il., tab.
 119. Francuskie lilie w herbie biskupstwa wrocławskiego : przyczynek do sposobu recepcji wyobrażeń ikonograficznych w średniowieczu / Przemysław Wiszewski // W: Viae historicae : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / [redakcja naukowa Mateusz Goliński i Stanisław Rosik]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 152). – S. 92-99. – Dostęp: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120987. – link zweryfikowany 27.06.2022
 120. Ikonografia monet księstw legnickiego i brzeskiego (XII-XVII w.) / Przemysław Wiszewski // W: Silesia numismatica – Ducatus lignicensis et bregensis. Lib. 1, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24-25 listopada 2000 r. / pod red. Borysa Paszkiewicza ; Muzeum Miedzi w Legnicy. – Legnica, 2001. – (Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego ; t. 2). – S. 47-63. – Bibliogr. – Streszcz. niem.
 121. Zakonnicy i dworzanie – tradycje fundacji klasztorów w średniowiecznym dziejopisarstwie śląskim (XIII-XV w.) / Przemysław Wiszewski // W: Origines mundi, gentium et civitatum / pod redakcją Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 153). – S. 179-198.
 122. Cysterki trzebnickie w społeczeństwie śląskim : (czwarta ćwierć XIII wieku – pierwsza połowa XIV wieku) / Przemysław Wiszewski // W: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów Poznań – Kraków – Mogiła 5-10 października 1998 / red. nauk. Andrzej Wyrwa, Józef Dobosz. – Poznań, 2000. – S. 705-718. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
 123. Elementy natury na wizerunkach wybranych średniowiecznych pieczęci śląskich / Przemysław Wiszewski // W: Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym / pod red. Wojciecha Iwańczaka i Krzysztofa Brachy. – Warszawa, 2000. – S. 73-88. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – Materiał z konferencji, która odbyła sie w Wólce Milanowskiej w dniach 19-21 maja 1999 r.
 124. Protokół wizytacji opactwa benedyktynek w Legnicy w roku 1736 / Przemysław Wiszewski // W: Studia i materiały z dziejów Śląska i Małopolski / pod red. Rościsława Żelelika. – Wrocław, 2001. – S. 179-217. – Bibliogr.
 125. Stifterfamilie und Konvent : soziale Wechselbeziehungen zwischen schlesischen Nonnenklostern und Ritterfamilien im späten Mittelalter / Przemysław Wiszewski // W: Adelige Welt und familiäre Beziehung : Aspekte der „privaten Welt” des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert / Hainz-Dieter Heimann (Hrsg.). – Potsdam, 2000. – (Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur Brandenburg-Preussens und des Alten Reiches). – S. 87-103. – Bibliogr. – Materiały z kongresu CIHEC, 2-6 wrzesień 1996 r. Lublin.
 126. The meaning of saint’s images on medieval seals of Silesian towns and cloisters, [w:] M. Derwich (red.), Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés grec et latin au Moyen Âge et au début de l’époque moderne. Approche comparative) (Wrocław-Karpacz, 15-19 V 1997 r.), Wrocław 1999, s. 183-208.
 127. Związki fundatorów z klasztorami żeńskimi na Śląsku (XIII-połowa XIV w.) Wybrane aspekty, [w:] A. Radzimiński, J. Wroniszewski (red.), Genealogia – władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, Toruń 1999, s. 303-332.
 128. Mniszki benedyktyńskie i ich rodziny w średniowieczu na przykładzie opactw śląskich (Legnica, Lubomierz, Strzegom) // Przemysław Wiszewski, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych. Materiały z sesji naukowej (Toruń, 10-11 IV 1997 r.), / red. Zenon Nowak, Andrzej Radzimiński,Toruń 1998, s. 130-145.
 129. Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji (XIII-1 połowa XVI w.) // Przemysław Wiszewski, [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, red. Piotr Dymmel, Lublin 1998, s. 11-30.