Projekty badawcze

Cohesion building of multiethnic societies, 10th-21th c. / Mechanizmy budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X-XXI w.
Nr rejestracyjny: 12H 13 0446 82, FUNDREF: http://dx.doi.org/10.13039/501100004569
Źródło(a) finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Ministry of Education and Science
Kwota: 1 500 000 PLN
Podmiot realizujący: Uniwersytet Wrocławski
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-10-01, Data zakończenia realizacji: 2022-11-15

Lista najważniejszych publikacji będących rezultatem projektu:
Joanna Wojdon, Myśląc o wieloetniczności, Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2018, ss. 88, il. Publikacja dostępna online pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95676/edition/89784

Joanna Wojdon, Thinking about Multiethnicity, Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2020, ss. 107 https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/118568/edition/108895#info

Joanna Wojdon, Pisząc o wieloetniczności, Wrocław, Wydawnictwo e-booki, 2020, ss. 130 https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/127560/edition/116690

Joanna Wojdon, Writing about Multiethnicity, Wrocław, Wydawnictwo e-booki, 2021.

Joanna Wojdon, Czytając o wieloetniczności, Wrocław, Wydawnictwo e-booki, 2020, ss. 114 https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/117756/edition/109329

Joanna Wojdon, Reading about Multiethnicity, Wrocław, Wydawnictwo e-booki, 2021, ss. 114 https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/142068/edition/131443

Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I, red. Przemysław Wiszewski, Turnhout, Brepols, 2020 (=Early European Research, 15), ss. 424

Versus Lubenses: Ethnic Differences, Political Identification, and the Cohesion of Social Groups in Thirteenth- and Fourteenth-Century Silesia, Wiszewski Przemysław, W: Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 -c. 1600 / Rychterová Pavlína (red.), 2021, Turnhout, Brepols Publishers, s. 305-323, ISBN 978-2-503-58545-1. DOI:10.1484/M.CELAMA-EB.5.121226

 

Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego / Künstlerlexikon Schlesien
Nr rejestracyjny: GRANT_NUMBER: 1aH 15 0335 83; http://dx.doi.org/10.13039/501100004569
Źródło(a) finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Ministry of Education and Science, Poland
Kwota: 3 000 000 PLN
Podmiot realizujący: Uniwersytet Wrocławski
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-02-01, Data zakończenia realizacji: 2022-03-01

Lista najważniejszych publikacji będących rezultatem projektu:
Rainer Sachs, Berthold Kandora, Leksykon Artystów Śląska, t. 1: Powiat zielonogórski (część śląska), Wrocław, Oficyna
Wydawnicza ATUT, 2018, ss. 64,

Rainer Sachs, Berthold Kandora, Künstlerlexikon Schlesien, t. 1: Kreis Grünberg (schlesischer Anteil), Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018, ss. 68,

Rainer Sachs, Joanna Gacek, Kunstlerlexikon Schlesien : die bildenden Kunstler und Kunsthandwerker Schlesiens. t. 5: Kreis Zgorzelec, Wrocław/Breslau,
Wydawnictwo VIA NOVA, 2019, ss. 144.

Rainer Sachs, Joanna Gacek, Leksykon artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego Śląska, t. 5: Powiat zgorzelecki, 2019, ss. 143.

Rainer Sachs, Joanna Gacek, Maria Kowalińska, Leksykon artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego Śląska, t. 8: Powiat lubański, 2020, ss. 173.

Rainer Sachs, Joanna Gacek, Maria Kowalińska, Kunstlerlexikon Schlesien: die bildenden Kunstler und Kunsthandwerker Schlesiens, t. 8: Kreis
Lauban, 2020, ss. 182.

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Joanna Gacek, Berthold Kandora, Urszula Ososko, Leksykon artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego Śląska, t. 2: Miasto Zielona Góra, 2021, ss. 432

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Joanna Gacek, Berthold Kandora, Urszula Ososko, Künstler Lexikon Schlesien. Die bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens, t. 2: Stadt Gruenberg, 2020,

Rainer Sachs, Karol Bykowski, Berthold Kandora, Urszula Ososko, Leksykon artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego Śląska, t. 3: Powiat żagański, 2021

Rainer Sachs, Karol Bykowski, Berthold Kandora, Urszula Ososko, Künstler Lexikon Schlesien. Die bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens, t. 3: Kreis Sagan, 2021

 

Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.) Cz.1 / Native Silesia. Histories of local communities in the context of regional, state and national identities (12th-21st c.)
Nr rejestracyjny: 11H 12 0289 81, http://dx.doi.org/10.13039/501100004569
Źródło(a) finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Ministry of Education and Science, Poland
Kwota: 1 000 000 PLN

Podmiot realizujący: Uniwersytet Wrocławski
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-11-01, Data zakończenia realizacji: 2019-05-01

Lista najważniejszych publikacji będących rezultatem projektu:
Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej, ed. by Przemysław Wiszewski, Warszawa : PWN, 2018

Seria: Historia obok. Studia z dziejów lokalnych/History next to. Local past studies, wszystkie książki dostępne w wolnym dostępie na stronie: www.bibliotekacyfrowa.pl,

1) Małgorzata Ruchniewicz, Przemysław Wiszewski, Życie w dolinach. Dzieje Świerzawy i okolic, 2015

2) Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Przemysław Wiszewski, Gmina Świerzawa. Atlas materiałów i źródeł historycznych, 2015

3) Walim. Dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczej, red. Jan Kęsik, 2015

4) Wiszewski P., Świat na pograniczu. Dzieje Lubawki i okolic (do 1810 r.), 2015

5) Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Przemysław Wiszewski, Gmina Lubawka. Atlas, 2015

6) Agnieszka Patała, Radosław Gliński, Krajobraz kulturowy gminy Lubawka, 2017

7) Nowosielska-Sobel J., Wiszewski P., Nad rzeką, wśród wzgórz : dzieje gminy Żukowice, 2018

8) Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., Wiszewski P., Gmina Żukowice : atlas, 2018

9) Agnieszka Patała, Radosław Gliński, Krajobraz kulturowy gminy Lubawka, 2019

10) Goliński Mateusz, Muła Arkadiusz, Przerwa Tomasz, Stolica na pograniczach : dzieje miasta Jawora (do 1945 r.), 2018

11) Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., Wiszewski P., Jawor: atlas, 2018

12) Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., Wiszewski P., Między panem, opatem i… autostradą : dzieje gminy Kostomłoty, 2019

13)Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., Wiszewski P., Gmina Kostomłoty : atlas, 2018

14) Małgorzata Ruchniewicz, Wiek ekstremów. W Lubawce i okolicach (1914-1989), 2019

15) Rościsław Żerelik, Szczepanów. Wielkie dzieje dolnośląskiej wsi, 2019

16) Paweł Jaworski, Małgorzata Ruchniewicz, Przemysław Wiszewski, Kraina stawów? Dzieje Milicza i okolic (do 1945 roku), 2019

17) Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., Wiszewski P., Gmina Milicz : atlas, 2019

18) Radosław Gliński, Agnieszka Patała, Dziedzictwo kulturowe gminy Milicz, 2019

 

Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE)
Nr rejestracyjny: EuroCoreCode, Nr. 832/N-ESF-CORECODE/2010/0
Źródło(a) finansowania: European Science Foundation (Strasbourg, FR)
Kwota: 400 000 PLN
Podmiot realizujący: Uniwersytet Wrocławski
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-11-30, Data zakończenia realizacji: 2015-10-31

Lista najważniejszych publikacji będących rezultatem projektu:
The Long Formation of the Region (1000-1526), ed. Przemysław Wiszewski, Wrocław 2013 (=Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of Silesia, vol. 1)

The Strenghtening of Silesian Regionalism (1526-1740), eds Lucyna Harc, Gabriela Wąs, Wrocław 2014 (=Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of Silesia, vol. 2)

Silesia under the authority of the Hohenzollerns (1741-1918) / eds Lucyna Harc, Teresa Kulak, Wrocław 2015 (=Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c.1000-2000) / eds. Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik ;
vol. 3)

Region Divided. Times of Nation-States (1918-1945), eds Marek Czapliński, Przemysław Wiszewski, Wrocław 2014 (=Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of Silesia, vol. 4)

Permanent Change : the New Region(s) of Silesia (1945-2015), ed. by Przemysław Wiszewski. – Wrocław 2015 (=Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of Silesia / eds. Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik ; vol. 5)

From the Duchy of Few to the Homeland of Many: Regional Identity in Silesian Medieval and Early Modern Historiography / Przemysław Wiszewski // W: Historiography and the Shaping of Regional Identity in Europe: Regions in Clio’s Looking Glass / ed. Dick E. H. de Boer, Luís Adão da Fonseca. – Turnhout : Brepols Publishers, 2020. – S. 91-116. – Dost?p https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/M.EER-EB.5.121488. –

State Power vs Regional Autonomy in the 15th-16th Centuries and the Question of Birth or Renewal of Regional Identity in Silesia and Transylvania / Przemysław Wiszewski, Cosmin Popa-Gorjanu // W: The historical evolution of regionalizing identities in Europe / edited by Dick E. H. de Boer, Nils Holger Petersen, Bas Spierings, Martin Van der Velde. – Bern [etc.] : Peter Lang Publishing Group, 2020. – S. 123-148

Wejście Śląska w obręb Korony Czeskiej a kształtowanie się regionalnej tożsamości : próba oceny z perspektywy drugiej połowy XVIII w. / Lucyna Harc
Bibliogr. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 66, nr 3 (2011), s. 73-82 [bez kosztów]

Region wrocławski – region śląski : podziały terytorialne a kształtowanie wspólnoty regionalnej w XI – pierwszej połowie XIII w. : esej źródłowy / Przemysław Wiszewski, Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 66, nr 3 (2011), s. 11-25 [bez kosztów]

Ścięte drzewo i zapomniany gay : przyczynek do problemu geografii swojskości na średniowiecznym Śląsku / Przemysław Wiszewski // W: Radices Silesiae – Silesiacae Radices : Śląsk : kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII wieku)= Schlesien : Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts) / [red. nauk. Stanisław Rosik, Thomas Wünsch]. – Wrocław : Wydaw. Chronicon, 2011. – (Radices Silesiae – Silesiacae Radices / red. Marie Bláhová, Stanisław Rosik, Thomas Wünsch ; vol. 1). – S. 77-95. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. [bez kosztów]

Obcy, choć swoi – Śląsk i jego mieszkańcy w „Wierszach lubiąskich”. Pragmatyka opisu więzi społecznych przez XIV-wiecznych cystersów lubiąskich, Przemysław Wiszewski. Praca złożona do druku w „Rocznikach Historycznych” (2012).

Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, Czyj to region, czyli słów kilka o pewnym projekcie badawczym, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 3-6;

Gerard Kosmala, Charakterystyka geograficzna Śląska, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 7-30;

Stanisław Rosik, Kształtowanie się Śląska. Czynniki integracji regionalnej, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 31-52;

Marcin Pauk, Ewa Wółkiewicz, Struktury administracyjne Śląska jako czynnik spójności prawnoustrojowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 53-77.

Grzegorz Myśliwski, Czy Śląsk stanowił region ekonomiczny w XIII-XV w.? Czynniki spajające i dezintegrujące terytorium regionalne pod względem gospodarczym, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 79-102

Przemysław Wiszewski, Destrukcyjne czy spajające region? Grupy społeczne na średniowiecznym Śląsku w kontekście aktywności politycznej (czwarta ćwierć XII – XV w.), „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 103-138.

Wojciech Mrozowicz, W poszukiwaniu śląskiej tożsamości regionalnej (do 1526 r.), „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 139-161.

Romuald Kaczmarek, Śląska tożsamość kulturowa okresu średniowiecza na przykładzie architektury i sztuk plastycznych, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 67 (2012), nr. 4, s. 163-169.

Śląsk jako region spójny czy zmierzający ku dezintegracji?: okres nowożytny (1526-1740) / Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik. Streszcz. w jęz. ang. i niem. //„Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, R. 68, nr 2 (2013), s. 3-4

Instytucje i zarządzanie w procesach integracji i dezintegracji Śląska/ Gabriela Wąs, Bibilogr.- Streszcz. w jęz. ang. i niem. //„Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, R. 68, nr 2 (2013), s. 5-24.

Integracja a gospodarka: Śląsk w okresie wczesno nowożytnym / Mateusz Goliński, Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, R. 68, nr 2 (2013), s. 25-41.

Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezintegracji Śląska jako regionu (1527-1619)/ Gabriela Wąs, Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, R. 68, nr 2 (2013), s. 43-55.

Die Region Schlesien (1618-1740). Die sozialen Gruppierungen und ihre Bedeutung für die Identität des Landes /Arno Herzig Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 68, nr 2 (2013), s. 59-73.

Kwestie etniczne i językowe na Śląsku w „długim wieku” XVI / Cezary Lipiński Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 68, nr 2 (2013), s. 75-84

Zagadnienia etniczne i językowe jako czynniki spajające i dezintegrujące Śląsk nowożytny? : podokres 1618/48-1740 / Jacek Dębicki, Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 68, nr 2 (2013), s. 85-95.

Śląska tożsamość regionalna w okresie nowożytnym (do 1740 r.) / Lucyna Harc, Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem.// Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 68, nr 2 (2013), s. 97-108.

Sztuka i rzemiosło artystyczne na Śląsku w latach 1526-1740 jako czynniki spajające i dezintegrujące region w dobie nowożytnej / Piotr Oszczanowski, Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i niem.// Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 2013, nr 2, s. 109-127.
Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, Między świadomością narodową i regionalną. Śląsk podzielony (1918-1945), 'Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’, 68 (2013), nr 4, s. 3-5

Tomasz Kruszewski, Śląskie władze administracyjne wobec przekształceń terytorialnych Śląska (1918-1945), 'Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’, 68 (2013), nr 4, s. 7-32.

Miron Urbaniak, Czynniki integrujące i dezintegrujące gospodarkę Śląską w latach 1918-1945, 'Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’, 68 (2013), nr 4, s. 33-56.

Tomasz Przerwa, Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezintegracji Śląska jako regionu (1918-1945), 'Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’, 68 (2013), nr 4, s. 57-74.

Grzegorz Strauchold, Zagadnienia etniczne a spójność społeczna Śląska w latach 1919-1945, 'Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’, 68 (2013), nr 4, s. 75-94.

Bernard Linek, Tożsamość śląska w okresie państw narodowych (1918-1945), 'Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’, 68 (2013), nr 4, s. 95-119.