Wolność i otwartość Uniwersytetu. Włącz się!

Wolność badań, wolność myśli i wolność nauczania to podstawowe wartości naszej Wspólnoty. Brakuje tu jednak dwóch, ważnych elementów – otwartości i równości. Bez nich nie ma szans na pełne wykorzystanie naszego potencjału.

Czytaj dalejWolność i otwartość Uniwersytetu. Włącz się!