Tydzień trzeci. W biegu

Miniony tydzień to przede wszystkim spotkania i rozmowy ukierunkowane na dwa cele – umacnianie marki Uniwersytetu w otoczeniu społecznym oraz określenie średnio- i krótkookresowych celów i priorytetów dla naszej Uczelni. W obu przypadkach na owoce tych prac trzeba będzie poczekać, ale krok za krokiem chciałbym zmienić postrzeganie Uniwersytetu przez osoby wchodzące w relacje z naszą Wspólnotą oraz umocnić wśród nad przekonanie, że warto działać systematycznie, zgodnie z naszymi celami strategicznymi i zawsze z myślą o Uniwersytecie jako całości.

  • w poniedziałek spotkanie z Irkiem Grinem reprezentującym Fundację Olgi Tokarczuk w sprawie współpracy między Fundacją i Uniwersytetem. Mam nadzieję na szybkie skonkretyzowanie planów, które pozwolą na wzmocnienie wpływu Uniwersytetu na kształtowanie kultury literackiej w naszym regionie;
  • wtorek, ogłoszenie konsultacji w sprawie zmian w naszym Statucie. Obiecałem to działanie w czasie kampanii wyborczej – a słowa dotrzymuję. Do 5 października zbieramy Wasze propozycje – więcej znajdziecie w komunikacie na naszej stronie www.
  • wtorek-środa to dwa długie dni  w Warszawie. Konferencja sprawozdawcza 20 uczelni biorących udział w programie IDUB. Tak, tak, oprócz finałowej dziesiątki brało w niej udział także dziesięć uczelni, które – jak anonsowało Ministerstwo – tworzą 'grupę pościgową’ uczelni aspirujących do bycia badawczymi. Taki przymus rywalizacji nie budzi mojej sympatii – ale jest faktem. Tak, nasze działania na rzecz uelastycznienia administracji i podporządkowania jej działań wspieraniu celów strategicznych UWr zyskały uznanie recenzentów. Ale mogliśmy też zobaczyć, jak szybko i głęboko zmieniają się inne uczelnie – w tym nasi bezpośredni konkurenci, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Przyrodniczy. Jeśli chcemy za pięć lat nadal cieszyć się tytułem uczelni badawczej – a do tego zobowiązuje nas nasza Strategia – nie możemy zwolnić tempa. Rozwój badań, jakości dydaktyki, umiędzynarodowienia, wsparcia dla najlepszych i rozwijających się, włączenie studentów i doktorantów w skład zespołów badawczych – wszystko to musi się dziać i przyśpieszać na naszej Uczelni – w sposób naturalny. Bo nauka to nasza pasja!
  • w czwartek spotkanie z wybitnym slawistą niemieckim, prof. Dirkiem Uffelmannem z Justus – Liebig Universitaet w Giesen, przewodniczącym Niemieckiego Związku Slawistów. To nie tylko kurtuazja, ale także zachęta do wymiany doświadczeń dydaktycznych i deklaracja współpracy w rozwijaniu slawistyki w Niemczech. Warto pamiętać, że dla naszych sąsiadów świat Słowian to głównie Rosja. Warto starać się o zmianę tego wyobrażenia, to nasz naprawdę wspólny interes.
  • spotkanie Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, czyli nieformalnego forum, na którym omawiane będą między zespołem rektorskim i dziekanami najważniejsze kwestie dotyczące bieżącego zarządzania Uniwersytetem. Bieżące spotkanie zdominowały kwestie związane z epidemią, zwłaszcza przygotowania planów zajęć. Zdecydowana większość jednostek już je ogłosiła, trzymam kciuki za pozostałe!
  • spotkanie robocze z obecną dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, Grażyną Piotrowicz – potrzebujemy planu działań dla Biblioteki, która musi przejść głęboką zmianę. Czekamy na propozycję i mamy nadzieję, że bardzo szybko i zdecydowanie zmiany zaczną być wprowadzane.
  • spotkanie na żywo ze studentami (lajf) na naszym uczelnianym Facebooku. Dużo pytań dotyczących szczegółów regulacji epidemicznych – zerknijcie na relację, na film z prorektorem Tomaszem Kaliszem, a przede wszystkim na nasz serwis 'covidowy’ na stronie www – tam sporo odpowiedzi.
  • w piątek spotkanie z Ministrem ds nauki Kraju Saksonia, Sebastianem Gemkowem oraz dyrektorem Centrum Helmholza w Dreźnie, prof. Sebastianem M. Schmidtem. Omawialiśmy plany współpracy przede wszystkim z zakres chemii i fizyki, ale wspólnie z panem Ministrem umówiliśmy się też na dalsze rozmowy w celu pełnego wykorzystania potencjału UWr w relacjach z Saksonią.
  • piątek – niedziela: warsztaty strategiczne z zespołem prorektorskim: omawialiśmy cele strategiczne i działania krótkookresowe, które mają je nam przybliżyć. Dużo pracy – mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie efekty.

Krótko mówiąc – krok za krokiem, do przodu. Nie jesteśmy wyspą, działamy w ścisłym związku z naszym otoczeniem. Zawsze z myślą o przyszłości naszego Uniwersytetu.

Dobrego tygodnia!