Nowoczesny Uniwersytet Badawczy – ruszamy w drogę!

Kochani,

Minęły już dwa dni, ale wciąż ciężko w to uwierzyć. W pierwszym głosowaniu, dużą większością głosów zostałem wybrany rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024. To ogromna odpowiedzialność. Dziś jeszcze wyraźniej widzę, że postulaty, które przedstawiałem w moim programie są nie tylko ambitne – ale są też niezbędne dla rozwoju naszej Wspólnoty.

Pierwszorzędną rzeczą jest uporządkowanie funkcjonowania sposobu zarządzania naszą Uczelnią. Przejrzysta i prosta struktura, szybki obieg dokumentacji, skoncentrowanie na strategicznych celach naszego funkcjonowania – badaniach i dydaktyce, z nich wywodząc relacje z otoczeniem, planowanie naszych działań w krótkim i średnim horyzoncie czasowy z silnym nawiązaniem do celów strategicznych – to wszystko brzmi nużąco i banalnie. Ale bez tego nie uda nam się zrobić kolejnych kroków.

Sieć 'nie mogę, nie da się, szkoda wysiłku będzie jak było’ musi zostać rozerwana. I dostałem od Was mandat, żeby podjąć tę próbę. Jestem człowiekiem skupionym na swojej pracy. Zamierzam jak najszybciej, od 1 września wcielać w życie nowe zasady kierowania Uczelnią na nowe tory, kierując także wysiłek naszych pracowników administracji. Z pomocą Was wszystkich uczynimy z działań administracji istotny instrument wspierający nasz rozwój.

Równolegle, w ścisłym związkiem z tymi zmianami, musi biec wspieranie badań. Zwiększone wsparcie w przygotowaniu aplikacji o środki na badania oraz ułatwienie rozliczania projektów – to pierwszy priorytet.

Zapewnienie lepszego wyposażenia aparaturowego i strategiczne kształcenie programów zakupu sprzętu badawczego dla kierunków eksperymentalnych – to krok drugi.

Systematyczne, strategiczne budowanie bazy wiedzy dającej dostęp do elektronicznych zasobów wydawnictw książkowych i czasopism z wiodących domów wydawniczych Akademii – to ważne zwłaszcza w świetle ostatnich czasów.

Wreszcie włączanie studentów i doktorantów do udziału w życiu naukowym na najwyższym poziomie – poprzez granty badawcze dla młodych, poprzez stypendia i zachętę do włączania studentów i doktorantów do zespołów badawczych.

Bez wątpienia wyzwaniem chwili jest rozwijanie metod i narzędzi kształcenia na odległość. Na wiele pytań musimy sobie jeszcze odpowiedzieć. Ale jedno wydaje się już dziś pewne – wypracowane umiejętności przygotowywania zajęć synchronicznych można wykorzystać na różne sposoby w trakcie normalnego roku akademickiego. Musimy też skorzystać z tej okazji by jeszcze mocniej podkreślić otwarty, włączający charakter naszej wspólnoty.

Zdalne kontakty powinny umożliwić również lepszy i pełniejszy kontakt między tutorem – a studentem. Przygotowywane w ramach programu IDUB zwolnienia prowadzących o wysokich osiągnięciach naukowych z części obciążeń dydaktycznych, jak również przygotowywane nagrody dla wybitnych dydaktyków mają zmobilizować do twórczego łączenia badań – z kształceniem studentów. Elastyczność, otwartość, kreacja – to nasze cele!

Wreszcie, mimo trudności związanych z epidemią musimy starać się zażegnać spór władz rektorskich ze związkami zawodowymi. Konflikt nie może podskórnie rozrywać jedności naszej Wspólnoty. Ta jedność, wspólne działanie, upodmiotowienie studentów, partycypacja w decyzjach o budżecie Uczelni, to muszą być cechy nadchodzących czterech lat.

Musimy się także troszczyć o naszych studentów, którzy tracą dziś pracę utrzymującą ich we Wrocławiu. Uniwersytet ma ku temu możliwości chociażby oferując prace powierzane do tej pory firmom zewnętrznym. Jeśli możemy – musimy dbać o siebie razem, budując spójność Wspólnoty.

Kochani, radujmy się – Wspólnota wybrała przyszłość, jesteśmy jej wysłannikami. Taka szansa zdarza się raz na dwie dekady. Nie możemy jej zlekceważyć. Dlatego świadomie obiecuję zmienić nasz Uniwersytet – i komunikować Wam tę zmianę tak przejrzyście, jak to tylko możliwe.

Bądźmy razem!

Wasz,

Przemek Wiszewski

2 komentarze do “Nowoczesny Uniwersytet Badawczy – ruszamy w drogę!”

  1. Gratuluję zwycięstwa! W końcu odpowiednia osoba na tym stanowisku. Mam nadzieję, że administracja centralna zostanie zreformowana i w końcu skończy się podejście, że oni są najważniejsi, a naukowcy to zbędny dodatek.

    • Dziękuję bardzo. Zdecydowanie najważniejsze dla nas są cele strategiczne Uczelni – badania i powiązana z nimi dydaktyka. Jasne i klarowne komunikowanie tych celów jako najważniejszych dla nas wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska, z pewnością pomoże nam przyśpieszyć rozwój Uniwersytetu. Działamy – zawsze razem!

Możliwość komentowania została wyłączona.