List X. Niepowrotny powrót – UWr po 25.05

Kochani,

Obrodziło nam w tym tygodniu. Co prawda nie ukazało się żadne rozporządzenie Ministra, za to mamy kilka zarządzeń Rektora. Niestety, większość ukazała się dziś, nie zdążyliśmy więc przygotować własnych, szczegółowych wytycznych. Bardzo za to przepraszam. Postaram się zrobić to do wtorku. Dziś jednak już odniosę się do kilku kluczowych spraw.

Przede wszystkim zgodnie z Zarządzeniem 62/2020 zajęcia prowadzone zdalnie – mają być zakończone w formie zdalnej. Zaliczanie również można przeprowadzić w formie zdalnej. Podobnie egzaminy dyplomowe. Najpóźniej na 7 dni przed egzaminem studenci muszą być powiadomieni, czy zaliczenia / egzaminy będą przeprowadzane stacjonarnie czy zdalnie. W tym drugim przypadku – z pomocą jakiego narzędzia informatycznego. Uważam, że jest to zbyt krótki termin – studenci muszą mieć prawo przygotować się do konkretnego sposobu zaliczania i wydaje się, że 14 dni to niezbędne minimum. W większości przypadków warunki zaliczenia i tak są od dawna znane.

Zaliczenia odbywać się mają w terminie semestru, egzaminy – w terminie sesji. Zarządzenie nie przewiduje 'egzaminów zerowych’. Co jest bardzo ważne – po ustaniu 'zawieszenia’ można wprowadzać egzaminy tradycyjne, ale musi być alternatywa zdalna (par. 7). Jeśli więc ktoś chce powrotu do tradycji, przy wszystkich obostrzeniach, które musimy spełniać, musi i tak umożliwić studentom, którzy nie mogą wziąć w nich udziału, formę zdalną. Postaramy się to jakoś poukładać.

Dobra wiadomość dla naszych wykładowców – egzaminy zdalne należy rejestrować, ale kasuje się je dwa tygodnie po egzaminie, zaś w przypadku egzaminów dyplomowych – 30 dni po ich zakończeniu i sporządzeniu protokołu (tu będziemy musieli nowelizować nasze zarządzenie wymagające nagrywania i przekazywania do Dziekanatu płyt z obroną. Mam co do tego wątpliwości ze względu na PKA, ale wola Rektora – rzecz święta).

W szczególnych przypadkach zajęcia, za zgodą Dziekana, można przeprowadzić do 30 września, ale studentów należy powiadomić o tym do 1 czerwca! Pamiętajcie więc, żeby szybko przygotować stosowne podania do Dziekana i zgłosić informację o jego zgodzie (lub nie :)) studentom. Zajęcia można też przesunąć – w szczególnych przypadkach –  na przyszły rok samą decyzją Dziekana (par. 6). Ale i tu, proszę, nie zwlekajcie z informacją. Wszelkie podania proszę przekazywać drogą służbową, poprzez dyrekcja, a dyrekcje proszę o maksymalną sprawność w przekazywaniu dalej informacji.

Szersze kwestie porusza Zarządzenie 63/2020, gdzie kompleksowo potraktowano funkcjonowanie uczelni między 25 maja a 31 lipca. Poza powtórzeniem głównych założeń Zarządzenia 62, mamy regulacje szczegółowe dotyczące pracowników. I tak – konsultacje tylko w formie telefonicznej lub meilowej. Utrzymany jest zakaz konferencji, wyjazdów służbowych, przyjazdów gości i studentów zagranicznych. Studenci nie mogą wrócić do akademików, mogą odebrać swoje rzeczy po wcześniejszym kontakcie.

Praca pracowników administracyjnych wraca w stare koleiny – ale tylko w przypadku możliwości zachowania zasad bezpieczeństwa (montujemy już osłony, przekazaliśmy przyłbice, niedługo dostarczymy stacjonarne dyspensery płynu odkażającego). Tam, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m od pracowników, konieczna jest naprzemienna praca zdalna (dyżury). Natomiast – co ważne – pracownicy pracujący zdalnie pracują w normalnych godzinach pracy. Dopowiem, że jeśli ktoś nie ma warunków do pracy zdalnej – powinien o tym powiadomić przełożonego.

Zarządzenie otwiera Bibliotekę Uniwersytecką – od 25 maja – i nakazuje otworzyć czytelnie Bibliotek Wydziałowych. To drugie oceniam jako niezmiernie trudne i ryzykowne. Uważam, że wystawia naszych pracowników na duże zagrożenie w momencie, gdy mamy stale odnotowywany przyrost przypadków zachorowań na COVID w naszym województwie. Podtrzymuję otwarcie wypożyczalni i proszę o ustalenie normalnych godzin wypożyczeń. Ale z otwarciem czytelni wstrzymamy się jeszcze jakiś czas. Zwłaszcza, że przy rygorach sanitarnych z Wytycznych Środowiskowych w czytelniach mogłaby przebywać 1-2 osoby. A to nie rekompensuje ryzyka, na jakie wystawilibyśmy pracowników bibliotek. Zdecydowanie jestem za otwarciem dostępu do wypożyczeń, ale nie widzę zysku z otwierania właśnie teraz czytelni. Proszę o wyrozumiałość, zrozumienie dla sytuacji pracowników bibliotek. A tych ostatnich – o możliwie jak najszersze umożliwienie pracownikom i studentom dostępu do księgozbioru w formie wypożyczeń.

Dziś krótko, bo – przyznaję – jestem zmęczony po debacie. Ale konkluzja – czyli wybory – w poniedziałek. Nasze, dziekańskie, wolałbym przeprowadzić zdalnie, ale to w rękach Wydziałowej Komisji Wyborczej. Desygnacje kandydatów na kierowników jednostek przeprowadzimy zdanie na Radzie Wydziału. W końcu Rada nam się udała! Prawie 100 osób na jednym posiedzeniu w Teams! To najwyższa frekwencja na Radzie Wydziału w ostatnich czterech latach…

Ufff. Muszę chwilę odpocząć… Widzimy się w niedzielę o 20.00… Miłego weekendu!