Spotkanie z Radą Uczelni

W piątek, 28 lutego, wraz z innymi kandydatami miałem przyjemność spotkać się z Radą Uczelni. Członkowie Rady przede wszystkim starali się uzyskać informacje o planowanych działaniach w zakresie najpilniejszych potrzeb uczelni. Poruszano kwestie finansowania uczelni, współpracy z otoczeniem, funkcjonowania Statutu i roli studentów oraz ich samorządu w życiu Uniwersytetu. Przy formalnym charakterze spotkania sama treść pytania wskazywała na specyfikę spojrzenia Rady na nasze funkcjonowanie. Bez wątpienia – szerszy udział Rady w pracach Uczelni, zwłaszcza na rzecz wzmocnienia kontaktów z otoczeniem biznesowym, jest niezbędne dla dalszego rozwoju Uniwersytetu. Musimy się rozwijać wykorzystując każdą do tego sposobność!